Skip to main content

WSP vann uppdraget för t-bana till Nacka

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 09:00 CET

Konsultbolaget WSP har fått uppdraget att projektera och genomföra tekniska undersökningar inom förstudien för en tunnelbanelinje till Nacka i Stockholm. WSP vann uppdraget i hård konkurrens med sex andra anbudsgivare.

I uppdraget ingår att utarbeta alternativ för utbyggnad av tunnelbanan mellan Kungsträdgården och Nacka Forum. Uppdraget ska resultera i ett tekniskt underlag som tillsammans med underlag från andra delprojekt ska ligga till grund för valet av sträckningen av den nya tunnelbanelinjen. I uppdraget ingår även att genomföra studier om lämpliga stationslägen ur ett resandeperspektiv samt miljökonsekvensbeskrivningar.

- Det här är både ett mycket intressant och spännande uppdrag eftersom det är ett projekt som har stor betydelse för Stockholms utveckling. Vi fick uppdraget i tuff konkurrens och nådde högsta betyg i samtliga fyra utvärderingskriterier. Det är vi mycket glada för, säger Anna-Jeanette Larnelius, Regionchef för WSP Samhällsbyggnad.

WSPs tekniska underlag ska säkerställa att valet av sträckning kan ske på goda grunder avseende bland annat investeringskostnad, tillgänglighet till stationerna, teknisk genomförbarhet, genomförbarhet avseende intrång på befintliga anläggningar och fastigheter.

För ytterligare information v v kontakta

Anna-Jeanette Larnelius, Regionchef
WSP Samhällsbyggnad
Tel: 08-688 67 91 / 070-261 59 44
E-post: anna-jeanette.larnelius@WSPGroup.se

Karin Sundberg, Marknadskommunikatör
WSP Sverige AB
Tel: 08-688 67 85 / 070-266 41 72
E-post: karin.sundberg@WSPGroup.se


WSP och GENIVAR är tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 14 500 medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. www.wsp.se/press

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy