Skip to main content

WSP visar vägen för svenskt vatten

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 08:28 CEST

Konsultbolaget WSP har fått i uppdrag av Svenskt Vatten att ta fram beslutsstöd för stora investeringar inom vatten och avlopp. Syftet är att beslutsfattarna inom VA-sektorn får ett konkret verktyg som hjälp för att kunna ta hållbara beslut och politiskt förankra dem.

Vattentjänstföretagen i Sverige spelar en viktig roll för hållbar utveckling, men branschen står inför mbcrrkrävs det omfattande renome ånga utmaningar. Till exempel klimatfrågan som kommer att medföra ökad sårbarhet för vatten- och avloppssystemen. Ett annat exempel är att konflikter i markanvändning väntas öka. Dessutom måste en stor del av landets vattenledningsnät renoveras. Det krävs långsiktiga åtgärder och behovet av bra beslutsstöd inom VA-sektorn är därför stort.

WSP ska tillsammans med Urban Water, ett utvecklings- och konsultbolag inom strategisk VA-planering, ta fram en konkret och begriplig vägledning som inkluderar såväl samhällsekonomiska bedömningar som hållbarhetsanalyser. Vägledningen beskriver de olika metoderna som kan vara användbara i olika faser av planerings- och beslutsprocessen. Att tillämpa samhällsekonomiska bedömningar för att beskriva vattenförsörjningens ekonomiska betydelse är ett relativt nytt arbetssätt. WSP är ledande inom området och står bakom många samhällsekonomiska bedömningar tillämpade på miljöområdet där man väger in miljönyttor och andra samhällsnyttor.

Uppdraget för Svenskt Vatten kommer att pågå under hela 2013.


För ytterligare information var vänlig kontakta

Karin Carlsson, miljöekonom
WSP Samhällsutveckling
Tel: 010-722 86 27 / 0702-13 66 67
E-post: karin.carlsson@WSPGroup.se

Karin Sundberg, Marknadskommunikatör
WSP Sverige AB
Tel: 010-722 87 91 / 070-266 41 72
E-post: karin.sundberg@WSPGroup.se

Bifogad bild är fri för publicering, vänligen uppge WSP som källa.


Om WSP

WSP och GENIVAR har gått samman och bildar ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 15 000 medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. För mer information besök: www.wspgroup.com/sv

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy