Skip to main content

WSPs flytt minskar CO2-utsläpp med 25 procent

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 08:00 CET

Genom flytten till sitt nya kontor i Göteborg minskar konsultbolaget WSP CO2-utsläppen med en fjärdedel. Det centrala läget gör det enklare att åka kollektivt eller att cykla, vilket kommer att förändra resvanorna till och från arbetet för WSPs medarbetare. Något som kraftigt reducerar utsläppen.

- Om det hållbara kontoret ska vara hållbart måste också resor i tjänsten och till och från arbetet räknas med. Vi har därför analyserat olika lokaliseringar och valt ett alternativ där kollektivtrafiken kan bidra till att markant korta restiderna till och från arbetet, säger Mickey Johansson, vice vd WSP.

Sedan mitten av februari finns WSP i det nybyggda kontorshuset på Ullevigatan 19, med gångavstånd till Göteborg Centralstation. Företaget tittade på flera olika alternativa områden för sitt nya kontor, bland annat Gamlestaden, där de satt tidigare, och Johanneberg. En jämförelse med dessa platser och Ullevigatan, visar att resandet minskar till och från arbetsplatsen med cirka 25 procent. Det motsvarar 600 000 fordonskilometer eller en minskning av CO2 med 80 ton. Dessutom ökar också andelen anställda som kan anses ha möjlighet att cykla till kontoret, från cirka 35 procent till ca 45 procent av alla anställda. Siffrorna är resultatet av en restidsstudie WSP genomförde som en del i beslutsunderlaget.

För att möta den förväntade ökningen av medarbetare som cyklar till jobbet, har WSP gjort om ett antal av sina förhyrda p-platser i huset till låsbar cykelparkering.  Den nya kontorsbyggnaden är en GreenBuilding-fastighet, miljöklassificerad för nivå Very Good enligt det internationella miljöklassificeringssystemet BREEAM. WSPs kontor är på 7 000 kvadratmeter, väl disponerat utan outnyttjade utrymmen. 


För ytterligare information v v kontakta

Mickey Johansson, vVD
WSP Sverige AB
Tel: 0705-98 54 74
Tel vxl: 010-722 50 00
E-post: mickey.johansson@WSPgroup.se

Karin Sundberg, Marknadskommunikatör
WSP Sverige AB
Tel: 08-688 67 85 / 070-266 41 72
E-post: karin.sundberg@WSPGroup.se


WSP och GENIVAR är tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 14 500 medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. www.wspgroup.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy