Skip to main content

KING, Stiftelsen Hållbara hav och Östersjön

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 11:18 CEST

KING - ny partner till Stiftelsen Hållbara hav

Östersjön är klassat som ett av världens mest förorenade innanhav och är i ett mycket bekymmersamt läge med omfattande läckage av övergödande ämnen som kväve och fosfor, kemikalier, läkemedel, plaster och andra främmande ämnen.

Symptomen är tydliga och kända, omfattande algblomning, ett kraftigt hotat fågelliv, syrefria bottnar och stora problem med fiskbestånden.

Arbetet för Östersjön är en av vår tids viktigaste frågor och helt avgörande för hela regionens utveckling. Det är miljoner människor som rörs, berörs och upprörs över tillståndet i Östersjön. Det är med andra ord inte enbart en miljöfråga utan snarare en övergripande samhällsfråga.

Reklam och kommunikationsföretaget KING är ny partner till Stiftelsen Hållbara hav och hjälper därmed stiftelsen att nå ut med de viktiga budskapen om Östersjön. 

”Jag är oerhört glad och tacksam att få möjlighet att arbeta med KING och dra nytta av den stora erfarenhet som finns bland medarbetarna. Det märks att det finns ett personligt engagemang och en iver att få vara med och rädda Östersjön” – säger Göran Lindstedt, Generalsekreterare Stiftelsen Hållbara hav.

”Vi ser fram emot att stödja Hållbara Hav i arbetet med att öka medvetenhet om hur det egentligen är ställt med Östersjön. Genom att uppmärksamma problemet och stiftelsens arbete hoppas vi få fler privatpersoner och företag engagerade i frågan” – säger Peter Preisler, projektledare på King.

www.stiftelsenhallbarahav.org

www.hallbarahav.se

    /bidra.jpg

    Vi är en stiftelse som skapar engagemang om Östersjöns framtid och informerar om all den forskning som sker så att kunskapen också blir till handling. Vårt motto är tydligt - Det går att rädda Östersjön. Stödjer du oss så händer det mer.