Skip to main content

Revisionsstopp på Preemraff – ett av XERVONs tuffaste uppdrag hittills

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2013 08:00 CET

Nyligen avslutades revisionsarbetena vid Preems raffinaderi, Preemraff, i Lysekil. Revisionsstoppet är det mest omfattande någonsin och hela anläggningen har varit nedsläckt för omfattande underhålls- och projektarbeten i en månad. XERVON har ansvarat för alla byggställningar, arbetsplattformar och -hissar så att övriga yrkesgrupper kunnat utföra säkra ut- och invändiga instser på raffinaderiet.

Revisionsstoppet på Preem har planerats i närmare två år och inför stoppet släcktes i stort sett hela anläggningen ned. För XERVON började dock uppdraget redan i februari då en del underhållsarbeten inleddes redan tidigare och de flesta ställningar behövde finnas på plats i god tid innan stoppet. Totalt har 2 500 ton ställningsmaterial och ytterligare 500 ton material och utrustning till 11 hissar transporterats till Lysekil. För materialtransporterna krävdes 130 långtradare. Först efter årsskiftet beräknas XERVONS uppdrag vara helt avslutat för den här gången.

-        Revisionsstoppet på Preem är ett av de mest omfattande projekt vi varit involverade i. Under stoppet har vi haft drygt 200 montörer på plats dygnet runt och en projekt- och säkerhetsorganisation som deltagit i den dagliga detaljplaneringen tillsammans med Preems stopporganisation och övriga entreprenörer, berättar Jens Sjöberg, VD för XERVON i Sverige.

Inför revisionen har alla entreprenörer och Preems egen personal genomgått grundliga säkerhetsutbildningar. Såväl Preems som XERVONs skyddsorganisationer har genomfört regelbundna skyddsronder och säkerhetsledningsmöten. Med tanke på anläggningens karaktär, de omfattande arbetena som planerats och de många entreprenörerna som samtidigt haft att utföra olika typer av underhållsinsatser, så har Preem haft mycket högt ställda mål vad gäller säkerheten vid stoppet.

-        Det är i lägen som detta jag är särskilt stolt över det metodiska säkerhetsarbetet vid bedriver inom XERVON. Våra kvalitets- och arbetsmiljöcertifieringar utgör en bra bas, vi utvecklar vårt arbetssätt kontinuerligt och vi har också en duktig organisation på plats för att kunna svara upp mot de specifika krav som ställs i projekt som detta, avslutar Jens Sjöberg. 

Om XERVON

XERVON är en ledande totalleverantör av ställningar och väderskydd till industri- och byggprojekt i Sverige. Våra erfarna projektledare och montörer gör hållfasthetsberäkningar och säkerställer att ändamålsenlig ställningsutrustning finns på plats i tid och monteras enligt gällande föreskrifter. Vi har resurser att leverera till såväl komplexa som stora och tidskritiska bygg-, renoverings- och revisionsprojekt.

XERVON är certifierad enligt byggbranschens kvalitetssystem BF9K och auktoriserade av branschorganisationen Ställningsentreprenörerna, STIB.

XERVON har 130 anställda och depåer i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Norrköping och Örebro. Vi ingår tillsammans med våra systerföretag i den internationella industrikoncernen REMONDIS Group.

Läs mer på www.xervon.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy