Pegasus Capital Advisors Finalizes Control Investment in Yanzi Networks

Press Releases   •   Jul 19, 2018 14:00 CEST

Pegasus Capital Advisors, L.P. (“Pegasus” or the “Firm”), a private equity firm providing strategic growth capital to middle-market companies focused on the sustainability and wellness sectors, announced today a control investment in Yanzi Networks AB (“Yanzi”), a Swedish Internet-of-Things (“IoT”) solutions provider for the Smart Building market. Yanzi has developed an open, fast, robust, and evolutionary software and networking platform for IoT and is collaborating with the industry’s largest vendors to deliver value to real estate owners and facility management companies that wish to enter the world of smart buildings. Yanzi will use the proceeds to fund the continued development of its product suite and further expand its operations globally, notably with the opening of a North American headquarters. Terms of the transaction were not disclosed.

Predictive analytics are a game changer, where businesses can in real-time optimize their resources and workforce to make their whole operation more cost effective. The workplace of the future is driven by enterprise assets, facility management and workforce optimization solutions. Yanzi has already partnered with multiple global ICT industry leaders to craft case studies that show how their software, data and analytics are already creating smarter, safer, more cost-effective office spaces.

“We view Yanzi as a cornerstone of our built environment strategy which looks to leverage new technologies to create healthy, energy efficient and sustainable indoor environments,” said Joel Haney, a Principal at Pegasus and Co-Chair of the Built Environment Committee. “With its seasoned and talented management team and innovative, proprietary technology, Yanzi was an ideal addition to our portfolio and a platform through which we can partner with other leading businesses addressing significant inefficiencies in the real estate industry.”

The Yanzi platform collects a wide variety of data in real-time including occupancy / motion, ambient noise, temperature, light, and air quality. As a result, Yanzi empowers its customers to create attractive, sustainable working environments by optimizing space, improving indoor climate and saving energy, as well as increase productivity and efficiency of their employees. Yanzi’s IoT platform is secure and easy to install, leading to significant customer uptake and growth.

“Yanzi’s partnership with Pegasus is precisely what we need to scale up our business and take charge of the market,” said Ulf Wretskog, CEO of Yanzi. “With Pegasus onboard, we can bring our technology leadership to the future, and broaden our operations. Pegasus is committed to Yanzi as a company and highly knowledgeable of our industry. I’m thrilled to have them as a partner.”

Yanzi Networks has teamed up with leading players within the global ICT and facility management industries to showcase how to easily install a mesh of sensors and deploy them in a range of third-party analytics platforms such as Microsoft Azure and IBM Watson. The array of Yanzi Networks sensors is automatically configured, and in just a few hours it can be installed in a full-sized office and be up and running, with sensor data being transferred to an implementation where tenants can easily monitor data. With this data companies can adjust cooling and heating systems, lighting, and regulate cleaning crews - optimizing workflow, workspace and workforce.

“Yanzi is the first investment for our Built Environment Committee because they address two of the biggest challenges businesses face today: real estate costs and employee wellbeing. Yanzi’s secure network helps businesses maximize real estate utilization while improving employee health and productivity simultaneously,” said Pete Scarpelli, Operating Advisor and Built Environment Committee Co-Chair at Pegasus Capital Advisors. Scarpelli was also elected to serve as Chairman of the Board at Yanzi Networks.

Yanzi’s existing investor, The Sixth National Pension Fund of Sweden (“AP6”), participated in the financing round and will retain a significant minority-stake in the business.

About Pegasus Capital Advisors, L.P.:

Pegasus Capital Advisors, L.P. is a private equity firm founded and led by Craig Cogut. Since inception in 1996, Pegasus has invested across five private equity funds and currently manages approximately $1.9 billion in assets. The Firm invests in companies within the sustainability and wellness sectors that are seeking strategic growth capital.

Leading IoT networking platform for Smart Buildings

Yanzi Networks has developed an open, fast, robust and evolutionary software and networking platform for IoT. Yanzi collaborates with the industry’s largest vendors in order to deliver value to the real estate owners and facility management companies who whish to enter the world of Smart Buildings. Yanzi Networks AB is a venture backed company with headquarters in Kista, Sweden. The company was founded in 2009.

Pegasus Capital Advisors announced today a control investment in Yanzi Networks AB. Yanzi has developed an open, fast, robust, and evolutionary software and networking platform for IoT and is collaborating with the industry’s largest vendors to deliver value to real estate owners and facility management companies that wish to enter the world of smart buildings.

Read more »

Yanzi Networks close exclusive deal with Coor Group for smart offices

Press Releases   •   May 04, 2018 10:13 CEST

Yanzi Networks have closed an exclusive deal with facility management supplier Coor Group. Coor will use Yanzi’s unique IoT-platform for smart offices – which means more time, higher productivity, lower energy costs and more space.

IoT-företaget Yanzi Networks tar in kapital från amerikanska Pegasus Capital Advisors – flyttar huvudkontoret till USA

Press Releases   •   Jul 19, 2018 14:00 CEST

Pegasus Capital Advisors investerar i svenska Yanzi Networks AB. Yanzi levererar lösningar för Internet-of-Things (IoT) i smarta byggnader. Yanzi har utvecklat en öppen, snabb, robust och banbrytande mjukvaru- och nätverksplattform för smarta byggnader. Yanzi kommer att använda medlen för att finansiera sin fortsatta utveckling av IoT-plattformen och vidareutveckla sin verksamhet globalt. I samband med detta kommer Yanzi också att flytta sitt huvudkontor till USA.

Yanzi ligger i framkant av att leverera en skalbar och säker lösning för IoT i smarta byggnader. Företaget har sedan tidigare samarbetat med flera av de ledande globala spelarna inom IT för att göra fallstudier som visar hur deras program, data och analyser redan skapar smartare, säkrare och mer kostnadseffektiva kontorslokaler.

– Vi ser Yanzi som ett fundament i vår miljöstrategi. Med Yanzis lösning kan man skapa en hälsosam, energieffektiv och hållbar inomhusmiljö. Med sin innovativa teknik var Yanzi ett perfekt komplement till vår portfölj och en plattform genom vilken vi kan samarbeta med andra ledande företag som adresserar effektivisering inom fastighetsbranschen, säger Joel Haney, som ingår i Pegasus ledningsgrupp och är ordförande i företagets grupp som arbetar med investeringar inom hållbara byggnader och byggnadsmiljö.

Yanzi-plattformen samlar in en mängd olika data i realtid inklusive kontorsbeläggning, rörelse, ljudnivåer, temperatur, ljus och luftkvalitet. Därigenom ger Yanzi sina kunder möjlighet att skapa attraktiva, hållbara arbetsmiljöer genom att optimera ytanvändning, förbättra inomhusklimatet och spara energi samt öka produktiviteten och effektiviteten hos sina anställda. Yanzis IoT-plattform är säker och enkel att installera, vilket har lett till betydande tillväxt.

– Partnerskapet med Pegasus är precis vad vi behöver för att skala upp vår verksamhet och svara mot marknadens efterfrågan. Med Pegasus ombord kan vi utveckla vårt teknikförsprång och bredda vår verksamhet. Pegasus är en engagerad partner och de sitter på djupa kunskaper om vår bransch, säger Ulf Wretskog, VD för Yanzi.

Yanzi Networks har samarbetat med flera av de ledande aktörerna inom IT- och facility management-industrin för att visa hur man enkelt kan installera ett nät av sensorer och distribuera dem i en rad analytiska plattformar från tredje part som Microsoft Azure och IBM Watson. Nätet av Yanzi sensorer konfigureras automatiskt. På bara ett par timmar kan Yanzis lösning installeras i en fullstor kontorsbyggnad och leverera sensordata som hyresgäster eller fastighetsägare som enkelt kan analysera all information. Med Yanzis IoT-lösningar kan företag anpassa kyl- och värmesystem, belysning och optimera arbetssätt, kontorsyta och arbetskraft.

– Yanzi är den första investeringen hittills för vår byggmiljökommitté. Vi gör den för att de adresserar två av de största utmaningarna som företag står inför idag: fastighetskostnader och välbefinnande. Yanzis säkra nätverk hjälper företag att maximera fastighetsutnyttjande samtidigt som de förbättrar hälsa och produktivitet, säger Pete Scarpelli, operativ rådgivare och medordförande i byggmiljöutskottet på Pegasus Capital Advisors.

Pete Scarpelli kommer i och med detta att ta rollen som styrelseordförande i Yanzi Networks.

Yanzi befintliga investerare, Sjätte AP-fonden deltog också i finansieringsrundan och kommer behålla en betydande minoritetsandel i verksamheten.

Mer information:

Pegasus Capital Advisors Investor Relations Department
Email: InvestorRelations@pcalp.com
Tel: +1 212-710-2500

Yanzi presskontakt:
Robert Svensson, Lennox PR
robert.svensson@lennoxpr.se
+46 76 17 555 32

Leading IoT networking platform for Smart Buildings

Yanzi Networks has developed an open, fast, robust and evolutionary software and networking platform for IoT. Yanzi collaborates with the industry’s largest vendors in order to deliver value to the real estate owners and facility management companies who whish to enter the world of Smart Buildings. Yanzi Networks AB is a venture backed company with headquarters in Kista, Sweden. The company was founded in 2009.

Pegasus Capital Advisors genomför en kontrollinvestering i svenska Yanzi Networks AB. Yanzi levererar lösningar för Internet-of-Things i smarta byggnader. Yanzi har utvecklat en öppen, snabb, robust och banbrytande mjukvaru- och nätverksplattform. Yanzi kommer att använda medlen för att finansiera den fortsatta utvecklingen av sin produktkatalog och vidareutveckla sin verksamhet globalt.

Read more »

​Yanzi to Showcase IoT Products for Smart Buildings at Realcomm 2018

Press Releases   •   Jun 01, 2018 12:13 CEST

Yanzi is a world-leading supplier of IoT for smart buildings. No other vendor offers a sensor infrastructure that provides enterprise-level security combined with massive scalability, or that are as easy to set up. During the combined Realcomm/IBcon conference in Las Vegas Yanzi will showcase its latest product line.

Swedish tech company Yanzi is a Microsoft partner in solutions for smart buildings. During the Realcomm conference in Las Vegas, Yanzi will showcase its unique platform for smart buildings in the Microsoft Azure booth.

“We are showcasing the future industry standard for IoT in smart buildings. We need security in smart buildings, we need scale, and we need sensors that can be installed by anyone. Yanzi’s solution is the only one on the market that check all those boxes, all the way from sensors and infrastructure to the cloud”, said Ulf Wretskog, CEO of Yanzi Networks.

Yanzi’s platform includes wireless IoT sensors, an IoT network stack and a complete cloud platform that can run on Microsoft Azure. The solution is built on open standards which guarantees scalability and the possibility to integrate with any IoT system. The platform offers bank grade security and automated security setup.

Yanzi’s IoT solutions enable increased productivity and efficiency and contribute to attractive and sustainable working environments by optimizing surfaces, improving indoor climate, saving energy and freeing time in the workplace. The IoT platform is already used by facility management suppliers and real-estate owners worldwide.

Contact:

Jonas Storåkers, CCO, Yanzi Networks, jonas.storakers@yanzinetworks.com, +46 (0)70 638 80 73

Robert Svensson, Press Officer, robert.svensson@lennoxpr.se, +46 (0)76 175 55 32

Leading IoT networking platform for Smart Buildings

Yanzi Networks has developed an open, fast, robust and evolutionary software and networking platform for IoT. Yanzi collaborates with the industry’s largest vendors in order to deliver value to the real estate owners and facility management companies who whish to enter the world of Smart Buildings. Yanzi Networks AB is a venture backed company with headquarters in Kista, Sweden. The company was founded in 2009.

Yanzi is a world-leading supplier of IoT for smart buildings. No other vendor offers a sensor infrastructure that provides enterprise-level security combined with massive scalability, or that are as easy to set up. During the combined Realcomm/IBcon conference in Las Vegas Yanzi will showcase its latest product line.

Read more »

​Yanzi Networks to launch ”Smart Office IoT solution” at Ingram Micro’s Cloud Summit in Boca Raton

Press Releases   •   Apr 30, 2018 15:27 CEST

​Yanzi Networks is launching an off-the-shelf box for installing and trying out the company’s unique Smart Office IoT solution. The box solution premieres during Ingram Micro’s Cloud Summit in Boca Raton, Florida, this week.

Yanzi Networks continues to expand the team, appoints Jonas Storåkers as CCO

Press Releases   •   Feb 13, 2017 10:09 CET

Yanzi Network AB (“Yanzi”) continues their strong start to 2017 by adding another key member to the management team. As the global demand for Smart Building solutions continues to increase, Yanzi is in a prime position to build on the 2016 success of their IoT technology. With an increasing number of large international partnerships and strategic alignments within the Facility Management and Real Estate Markets already in place, 2017 looks to be a year of great success for the Kista based company.

Yanzi is announcing the appointment of Jonas Storåkers as Chief Commercial Officer, effective from 1st of February, 2017.

Jonas has vast experience from the telecom industry and other high tech business. He held key management positions for Telia Company during 15 years. Jonas has a solid track record from managing sales, business development, mergers & acquisition and transformation. He has international business experience primarily from Europe but also from working for and with companies in USA.

I am very happy to join Yanzi at a point where the company gears up for large scale business.” says Jonas Storåkers. “The Yanzi platform for Smart Buildings is exceptional and I am privileged to join this team of talented, excellent people and drive the growth of our business”

Ulf Wretskog, CEO of Yanzi Networks, comments: “I am happy to welcome Jonas to the team. He brings a wealth of experience at an international level to the Yanzi Networks team. Adding another senior to our commercial focus is vital for our success.”

For more information, please contact:

Ulf Wretskog, CEO, +46 70 590 66 04, ulf.wretskog@yanzinetworks.com

Yanzi Networks has developed an open, fast, robust and evolutionary software and networking platform for IoT. Yanzi collaborates with the industry’s largest vendors in order to deliver value to the real estate owners and facility management companies who wish to enter the world of Smart Buildings. Yanzi Networks AB is a venture financed company with headquarters in Kista, Sweden.

Yanzi Network AB (“Yanzi”) continues their strong start to 2017 by adding another key member to the management team and announces the appointment of Jonas Storåkers as Chief Commercial Officer, effective from 1st of February, 2017.

Read more »

Yanzi Networks showing rapid growth, appoints Ulf Wretskog as CEO

Press Releases   •   Feb 01, 2017 12:57 CET

Yanzi Network AB (“Yanzi”) has experienced a strong 2016, with rapid growth and several large international partnerships. Yanzi is now broadening the organisation to support the global demand for Smart Building solutions, using IoT technology.

Yanzi is announcing the appointment of Ulf Wretskog as Chief Executive Officer, effective from 1st of February, 2017. Ulf has been a member of the Yanzi Board of Directors since early 2016.

Ulf has an extensive background of 25 years as an executive in real estate and facility management business (FM), with the last 15 years at the FM company Coor Service Management. Coor is the leading FM company in the Nordics providing integrated facility services to thousands of real estate owners and tenants. Ulf served as CEO in both the Swedish and Finnish operations among other positions. He has a broad international experience and a large network within FM in both Europe and the Americas.

“I am very excited to lead Yanzi in a time where we move into broad market demand and large scale business.” says Ulf Wretskog. “The Yanzi team are wonderful to work with, and the Yanzi platform for Smart Buildings is exceptional. We are entering an exciting time with many opportunities as the world moves towards a completely connected environment.”

Lars Ramfelt, founder and former CEO of Yanzi Networks, will assume the role of Chief Technology Officer (CTO).

“I am delighted to see Ulf taking the lead in the company, bringing vast expertise from the Real Estate and FM market. As CTO, I will focus on the continuous development of the Yanzi Platform which already today is in the forefront of IoT technology for smart buildings.”, says Lars Ramfelt

Olof Nilsson, the Sixth AP Fund, the largest shareholder, comments: “Already as a member of the Board, Ulf brought new insights to the strategic agenda. Having him as CEO will strengthen the company and secure continuous development of the business”.

For more information, please contact:

* Ulf Wretskog, CEO, +46 70 590 66 04, ulf.wretskog@yanzinetworks.com

* Olof Nilsson, the Sixth AP Fund, +46 70 874 10 41, olof.Nilsson@apfond6.se

Yanzi Networks has developed an open, fast, robust and evolutionary software and networking platform for IoT. Yanzi collaborates with the industry’s largest vendors in order to deliver value to the real estate owners and facility management companies who wish to enter the world of Smart Buildings. Yanzi Networks AB is a venture financed company with headquarters in Kista, Sweden.

Read more »

Images & Videos 1 image

Contacts 4 contacts

  • Press Contact
  • Chief Operating Officer
  • Media Contact
  • inudfodl@yumanbbzijs.sdbecm
  • +46 8 559 21 440

About Yanzi Networks AB

Leading Internet of Things networking platform for Smart Buildings

Yanzi Networks has developed an open, fast, robust and evolutionary software and networking platform for IoT. Yanzi collaborates with the industry’s largest vendors in order to deliver value to the real estate owners and facility management companies who whish to enter the world of Smart Buildings. Yanzi Networks AB is a venture backed company with headquarters in Kista, Sweden. The company was founded in 2009.

Address

  • Yanzi Networks AB
  • Isafjordsgatan 32C
  • 16440 Kista
  • Sweden
  • Our homepage