Idyaf0iutq8mzbamq1au

Förhindra svältens symptom innan de är här

Nyheter   •   Mar 20, 2018 17:25 CET

Noelie ville spara för sin dröm att läsa till läkare. I fredags hämtade hon alla sparpengar. Varför? För att familjen inte har någon mat. De måste köpa in majs innan priserna stiger ytterligare. Detta år är en katastrof. Maten som ska räcka till nästa skörd är slut. Vi behöver 500 000 sek. En stor familj med 10 personer kan leva på mellan 400 – 800 kr i månaden. Det är ca 3 kr om dagen per person.

Kwqeybqwvfkfdltstdar

Hjälp oss att sätta upp sädesmagasin i Nakamtenga med omnejd

Nyheter   •   Jan 28, 2018 21:58 CET

Vi behöver omgående sätta upp sädesmagasin i Nakamtenga med omnejd! Vi måste köpa upp mat så att det finns tillgång även under slutet av säsongen innan nästa skörd. Priserna kommer efterhand bli högre och högre, vilket slår hårt mot bönderna som inte har något att ta av. Det behövs tre olika magasin: 1) för mat, 2) för utsäde för sådd när regnsäsongen börjar 3) för mat till boskapen.

Sgxx7wv7avgdpyifm0ft

Majemaförlaget stödjer utbildningssatsning i Burkina Faso

Nyheter   •   Sep 19, 2017 15:41 CEST

Det räcker inte med en skolbyggnad för att driva undervisning. Dedikerad personal samt material och innehåll anpassat till barnens kontext är nyckeln till framgång. Yennenga Progress fokuserar på metod och innehåll för att kunna bedriva en undervisning i framkant. Samarbeten med företag inom rätt branschområden är därför grundläggande och vi är idag stolta över första steget med Majemaförlaget.

Ecmeggspavdxp4wik419

Musikfest till förmån för Panzisjukhuset i Congo

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 09:08 CEST

Vi är så glada att presentera Årets Bästa och mest fartfyllda musikkväll, D&J Hagby och Yennenga Progress. Tillsammans med artister som Edu Bumba, StellaXL, Muana Mboka. Afrovocals&U-sing och AfrotwinZ bjuds vi på en musik-och dansupplevelse utöver det vanliga. Alla intäkter går till Dr Mukweges arbete på Panzisjukhuset, Östra Kongo som vårdar människor som utsatts för sexuella övergrepp.

Om5ggqgsbgpxckmu7iyh

Yennenga Progress skickar Ferguson-traktor till Nakamtenga, Burkina Faso!

Nyheter   •   Jul 14, 2017 10:49 CEST

80% av Burkina Fasos befolkning är självförsörjande jordbrukare. Spannmålsskördar från en odlingsperiod på 3 månader ska räcka till mat för hela året. Med klimatförändringarna blir jorden i Nakamtenga allt mer svårarbetad och jordbrukarna behöver hjälpmedel. Yennenga Progress lösning är en traktor, som både ökar odlingarnas omsättning och bidrar till arbetsmöjligheter och en till inkomstkälla!

Media no image

Andrea Hallbergs masteruppsats: Father groups in Burkina Faso - towards changed behaviors and a reconstruction of masculinities?

Nyheter   •   Jun 14, 2017 22:57 CEST

Andrea Hallberg från Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet har författat masteruppsatsen ”Father groups in Burkina Faso – towards changed behaviors and a reconstruction of masculinities?”. Under 10 veckor i Nakamtenga, Burkina Faso, samlade Andrea material till sin undersökning och utredning av Yennenga Progress initiativ till utbildning av pappagruppsledare. ”Pappagrupper” är ledarskapsutbildningar för män i familjer med barn. Vikten av männens involvering i familjelivet är enligt otaliga studier mycket betydande för hela familjens hälsa och möjlighet till höjd levnadsstandard. Studier visar också att fattiga länder har större gap mellan män och kvinnor, vilket gör jämställdhetsarbete svårt. Andreas uppsats behandlar synen på maskulinitet i en afrikansk kontext, närmare bestämt hur det ser ut i Burkina Faso.

Andrea har, genom intervjuer och observationer i byn, kunnat dra slutsatser om hur Yennengas utbildningar kunnat göra avtryck i männens liv. Vi ser exempelvis att medvetenheten och dialogen kring vardagen kan leda till positiv beteendeförändring. Deltagarna upplevde själva att de, efter att ha synliggjort sina dagliga mönster numera tar aktiva beslut att umgås med sin familj. De involverar fruarna i olika beslutsprocesser som rör hemmet och barnen och hjälper sina fruar med sysslor som egentligen är ”typiskt kvinnogöra” - som att hämta vatten ur brunnen.

Andreas resultat, som är presenterat i uppsatsen, visar deltagarnas insikter i faderskap och maskulinitet, hur en rekonstruktion av synen på maskulinitet är möjlig. Att lyfta frågan om faderskapsrollen och kommunikation i familjen öppnar en ny sida av deltagarnas egna syn på maskulinitet.

Deltagarna ombads ta fram bilder som de tyckte representerade Yennenga Progress arbete. En man hade med en bild på en grupp människor som satt under ett träd och samtalade. När han fick frågan varför han valt denna bild, påpekade han:

Om ni tittar noga så ser ni att det är både män och kvinnor under trädet. Så är det bara här!

Läs Andreas uppsats och få en uppfattning om hur Yennengas arbete lämnat avtryck, och fortsätter förändra vardagslivet i byn Nakamtenga!

​Andrea spenderade 10 veckor i byn Nakamtenga, för att undersöka hur Yennengas initiativ till Pappagruppsledarutbildning påverkat de deltagande männen. Yennenga Progress genomförde ledarskapsutbildningen tillsammans med expert från företaget Equals som också arbetat länge i organisationen Män för jämställdhet. Kursen är inriktad på pedagogiska metoder som skapar plats för samtal och reflektion.

Läs vidare »
Media no image

Gratis sommartech-läger för ungdomar i Järvaområdet!

Nyheter   •   Jun 05, 2017 14:25 CEST

Den 3-5:e augusti arrangeras Järva Summer Tech - en gratis kurs inom teknik för högstadieelever boendes i Järvaområdet. Tillsammans med Womengineer och Järvaskolan står Yennenga Progress bakom projektet.

Syftet med kursen är att ungdomar intresserade av teknik ska få inspiration och lära sig grunderna inom olika områden såsom programmering, 3D-teknologi och byggteknik. 

Kursen ska inspirera de medverkande ungdomarna att bredda sina kunskaper och få en större chans till de eftertraktade jobben inom IT/teknik som kommer bli allt fler av i framtiden, och som Yennenga Progress stöttar i nuläget. Yennenga Progress driver programmering för barn och ungdomar i Rinkeby sedan tre terminer tillbaka. Varje vecka samlas ett glatt gäng för programmering och integrering. 

"Vi träffar många otroligt duktiga, begåvade unga. Vi vill att de ska få samma möjligheter som alla andra och kunna få framtidens roliga jobb inom IT och teknik." citat från Womenengineer (om behovet av att få fler ungdomar intresserade av tech)

Det är naturligt med ett sommarläger som har fokus på teknik, inte bara för att väcka intresset men också för att informationen ska komma ut.

"Vi på Järvaskolan vill göra det möjligt för ungdomarna att bli utvecklare, inte bara konsumenter, av ny teknik" säger Amir Sajadi, grundare av Järvaskolan.

Kursen vänder sig till ungdomar i årskurs 7-9 och arrangeras av Järvaskolan, Yennega Progress och Womenengineer. Kursen är helt gratis för alla ungdomar men det är begränsat antal platser.

För ytterligare information eller intervju kontakta:

Namn: Kjzal Kaldi

Tel: 073 965 40 83

Epost: info@womenengineer.org

eller

Isabella Södergren

072-5369731

isabella@yennengaprogress.se

Yennenga Progress, Womengineer och Järvaskolan kommer tillsammans hålla ett sommarläger för ungdomar i Järvaskolan. För programmering, byggteknik och 3D-teknologi.

Läs vidare »
Jxetsdmzissqbmjopbmw

Dr Denis Mukwege, Aurora Prize och Yennenga!

Nyheter   •   Jun 02, 2017 14:00 CEST

Vi är så glada och tacksamma att Dr Denis Mukwege valde att ta med oss till Armenien och ceremonin för Aurora Prize, där vinnaren delar prispengarna med medorganisationer. Dr Mukwege valde oss, Stina Berge spenderade veckoslutet på plats. Dr Mukwege är en välkänd människorättsaktivist med fantastiska insatser för kvinnor i Kongo. Trots att vi inte vann pengarna, var nomineringen den största äran!

Hsx6axfrnvwwp3jhfkoq

Ingen ska behöva fly undan klimatet - nu är väderleksprojektet igång.

Nyheter   •   Jul 10, 2016 23:34 CEST

​De globala klimatförändringarna får tydliga konsekvenser i Burkina Faso. Yennenga Progress, tillsammans med företaget Ignitia, har nu startat ett pilotprojekt för att under denna regnperiod, via mobiltelefoner, förse drygt 1000 bönderna i 20 byar med säkra väderdata varje morgon. Projektet finansieras med medel från Musikhjälpens kampanj - ingen ska behöva fly undan klimatet.

Gwmy4f3j6dvap3cnqqyd

Yennenga Progress i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 07:45 CEST

Missa inte Yennenga Progress i Almedalen! Om bygget av ett välfärdssamhälle i mikroformat, nudging för en bättre värld, maskulinitet, och rosémingel tillsammans med Prime.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Grundare och generalsekreterare för Yennenga Progress

  • Presskontakt
  • Ordförande
  • nvvvlazfejyvrs.wmpyhapeifutqwwlecer@wavezgexecyoutive.se
  • 0709990300
Lars är företagsledare och jobbar med rekrytering och uthyrning av chefer och specialister, han har även ett företag som jobbar med företagsevent till havs.

Om Yennenga Progress

Hållbarhet, närhet och hjälteskap

Yennenga Progress är en accelerator för samhällsutveckling. Detta sker genom nätverkande och kompetensmatchande för att skapa en god grogrund för positiv samhällsutveckling och bli referens för strukturförändring där det behövs. Vår verksamhet utgår från våra medlemmar som idag finns i 14 olika länder. På deras uppdrag letar vi experter och företag som vill dela med sig av sin spetskompetens för att på så sätt skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas - både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Yennenga Progress övertygelse är att rätt nätverk och kontakter har en avgörande betydelse för hur en verksamhet utvecklas, inom vilket område det än är, var på jorden det än är.