Skip to main content

Taggar

Löften för att fler unga ska få jobb - Almedalen 2018

Löften från deltagare under Yepstrs rundabordssamtal under Almedalsveckan 2018. Samtalet utgick från frågeställningen "Vad krävs för att ge alla unga samma chans i arbetslivet?" och samtliga löften ska ha genomförts innan Almedalen 2019.

Löften för förbättrad integration för unga utrikesfödda - Almedalen 2018

Löften från deltagare som medverkade under Yepstrs rundabordssamtal under Almedalsveckan 2018. Samtalet grundade sig på frågeställningen "Vad krävs för att alla unga utrikesfödda ska känna sig som en del av Sverige?". Samtliga löften ska ha genomförts innan Almedalsveckan 2019.

Rundabordssamtal om integration av utrikes födda unga

Hur kan vi halvera sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda ungdomar (från 70 procent till 35 procent) till år 2020? Det var temat för diskussion vid ett av Yepstrs rundabordssamtal under politikerveckan i Visby i somras. Här är en sammanfattning tillsammans med en lista över de löften som gavs kring hur var och en kan bidra till att vi i Sverige, tillsammans, når målen.

Rundabordssamtal om extrajobb för unga

Rundabordssamtal om extrajobb för unga

Dokument   •   2017-08-16 09:05 CEST

Hur kan vi höja andelen unga (16-18 år) som jobbat minst en gång i månaden från 27 procent till 50 procent till år 2020? Det var temat för ett av Yepstrs rundabordssamtal under politikerveckan i Visby i somras. Här finns en dokumentation av samtalet, inklusive en lista över de löften som deltagarna kring hur var och en bidra till att vi i Sverige, tillsammans, kan nå målet.

Rundabordssamtal om ungt entreprenörskap

Rundabordssamtal om ungt entreprenörskap

Dokument   •   2017-08-16 09:05 CEST

Hur kan vi öka andelen företagsamma unga från dagens 5,55 procent till 10 procent till år 2020? Den frågan diskuterades vi ett av Yepstrs rundabordssamtal under politikerveckan i Visby i somras. Det här är en sammanfattning av samtalet, inklusive en lista med löften som deltagarna gav för att var och en verka för att vi i Sverige tillsammans når målet.

Varför Yepstr behövs

Varför Yepstr behövs

Dokument   •   2017-01-04 16:03 CET

Yepstr är en digital tjänst som för samman hushåll och ungdomar i närområdet för enkla uppdrag. Vi försäkrar, förmedlar och ser till så att arbetet blir vitt. Praktisk erfarenhet utanför skolan är ovärderlig när de sedan ska söka första jobbet eller praktiken. Här har vi samlat lite fakta om unga och arbetsmarknaden.