Skip to main content

Taggar

Ingen saklig grund till att inte förlänga vårdavtalet med Vidarkliniken

Nyheter   •   Mar 01, 2017 16:07 CET

Det saknas saklig grund för Stockholms Läns Landstings (SLL) beslut att inte förlänga det viktigaste vårdavtalet med Vidarkliniken. Det menar samhällsanalytikern och tidigare riksdagsledamoten Pär Granstedt i en debattartikel i Länstidningen Södertälje.

Livsmedelsstrategin missar de stora miljömålen

Nyheter   •   Mar 01, 2017 15:53 CET

I regeringens nya livsmedelsstrategi kör man vidare och gasar på enligt den gamla vanliga konventionella modellen och missar därmed viktiga miljömål. Handlingsplanen saknar dessutom de åtgärder som krävs för att nå de eko-mål som trots allt finns med i samma plan.

Politiker blundar för matens klimatpåverkan

Nyheter   •   Okt 07, 2016 10:31 CEST

Det finns en utbredd politisk förnekelse kring matens stora klimatpåverkan och vad som faktiskt behöver göras inom matsektorn för att nå klimatmålen. Detta märks bland annat i regeringens senaste förslag och i utredningar. Det menar docent Artur Granstedt i en debattartikel i Göteborgsposten.

Fler åtgärder behövs mot systemfelen bakom mjölkkrisen

Nyheter   •   Aug 31, 2016 14:01 CEST

Nu krävs politiska åtgärder och styrmedel för att stoppa mjölkkrisen och de ohållbara systemfel som är med och skapar problemet. Det skriver fyra experter och forskare i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Myter och lögner tillåts överskugga goda resultat

Nyheter   •   Aug 16, 2016 12:50 CEST

Myter och lögner om verksamheten på Vidarkliniken ligger till grund för påhopp från ett antal återkommande debattörer, nu senast i ett inlägg av Lina Nordquist och Janine Bichara i Uppsala Nya Tidning. I en replik i samma tidning undrar nu företrädare för Vidarkliniken hur det i Sverige är möjligt med denna systematiska förföljelse av en vårdverksamhet som gör så stor nytta för patienterna.

Det är ekologiska kretsloppsjordbruk vi bör satsa på

Nyheter   •   Jul 19, 2016 13:43 CEST

Det är fel att, som Torbjörn Fagerström och Jens Sundström i DN Debatt 17/7, dra den generella slutsatsen att ekologisk odling inte är bättre för miljön och att vi inte ska satsa på detta. I en replik i DN menar Artur Granstedt, docent i ekologisk odling, att vi istället ska fortsätt satsa på ekologiskt och även skärpa kraven så att man säkerställer fungerande kretslopp.

Professorer vill öppna upp för fler bra behandlingsmetoder

Professorer vill öppna upp för fler bra behandlingsmetoder

Nyheter   •   Jul 02, 2016 12:19 CEST

Med en smal syn på evidens riskerar vården att missa bra behandlingar och att stora patientgrupper inte får adekvat hjälp. Det skriver sex professorer i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Mer kunskap om antroposofisk medicin

Nyheter   •   Dec 16, 2015 13:58 CET

Vi hoppas att inte bara patienter utan också beslutsfattare ser värdet och möjligheten i den framtidsinriktade antroposofiska terapiriktning, säger Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin (LAOM) i en debattartikel i DN Debatt.

Lyft upp maten och jordbruket på klimatbordet nu

Nyheter   •   Dec 08, 2015 10:23 CET

Det är märkligt och allvarligt att jordbrukets och matens stora klimatbelastning inte lyfts betydligt högre upp i klimatdiskussionerna. Det skriver två forskare och två företrädare för livsmedelsföretag i en debattartikel i GöteborgsPosten.

Vore en tragedi att säga nej till antroposofisk vård

Nyheter   •   Okt 30, 2015 10:20 CET

Sjukvården behöver bli mer inriktad på friskfaktorer och hälsa. Därför vore det en tragedi att säga nej till den antroposofiska vården och den kompetens som finns där. Det skriver Karin Dahlberg, professor i vårdvetenskap, i en debattartikel i Dagens Samhälle, med anledning av den politiska frågan om antroposofiska läkemedel som snart ska avgöras.

Växande stöd för antroposofisk vård

Nyheter   •   Okt 28, 2015 14:33 CET

Sverige skulle vinna på en mer hälsoinriktad sjukvård med en sänkt läkemedelsförbrukning och färre sjukdagar som följd.

Mjölkkriser kan förhindras med mer kretsloppsinriktad produktion

Nyheter   •   Okt 27, 2015 15:59 CET

Det finns andra mer hållbara vägar att gå inom mjölkproduktion än den volym- och prisfixerade hårddrift av djur och natur som råder idag och som är en av orsakerna till överproduktionen och mjölkkrisen.

För lite fokus på förskolebarnens behov

Nyheter   •   Maj 08, 2015 11:11 CEST

Debatten om andelen högskoleutbildade medarbetare i förskolan har fått fel fokus och utgår för lite från barnens behov.

Pressade bönder, pressade kor och pressat hav

Nyheter   •   Mar 31, 2015 10:53 CEST

Nötkött är klimatsmart när det produceras på ett hållbart sätt

Nyheter   •   Feb 28, 2015 12:10 CET

Köttkonsumtionen behöver minska kraftigt, men det är ett utbrett missförstånd att nötkött i sig är sämre ur klimatsynpunkt än svin och kyckling, skriver docent Artur Granstedt i en replik på DN Debatt.

Ta ställning för mångfald inom det medicinska området

Nyheter   •   Jan 17, 2015 12:00 CET

Regeringen måste ta ställning för ett samhälle med mångfald även inom det medicinska området, också för att den nya patientlagen på allvar ska ge patienterna valfrihet, skriver Ursula Flatters, läkare och styrelseledamot vid Vidarkliniken, i en debattartikel på SVT Opinion.

Felaktig svartmålning av ekologiskt

Nyheter   •   Nov 18, 2014 08:53 CET

Det pågår något av en kampanj mot ekologiskt jordbruk. Det senaste ekokritiska utspelet möter nu massiv kritik från flera håll.

Skarp kritik mot straffbeskattning av företag som tar klimatansvar

Nyheter   •   Okt 30, 2014 18:49 CET

I en debattartikel i Dagens Samhälle kritiserar Saltå Kvarn och flera andra företag att en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen nu i praktiken innebär straffbeskattning av företag som vill ta sitt klimatansvar fullt ut.

Debatt: Jordbruket måste stå i centrum för kampen om klimatet

Nyheter   •   Okt 05, 2014 10:54 CEST

Nu är det hög tid att ställa jordbruket mer i centrum för kampen om klimatet. Det skriver Artur Granstedt koordinator för östersjöprojektet BERAS och Johan Ununger VD för Saltå Kvarn, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Debatt: Satsa på pedagogisk idé istället för sänkt betygsålder

Nyheter   •   Sep 13, 2014 23:51 CEST

Att sänka betygsåldern till årskurs 4 är ett grovt förenklat och ytligt sätt att försöka förbättra uppfyllelsen av kunskapsmålen och andra mål i svenska skolan. Det vore troligen även skadligt för utvecklingen hos många barn. Det menar Håkan Wiclander, Idéburna Skolors Riksförbund, och Britta Drakenberg, Waldorfskolefederationen, i en debattartikel i Svenska Dagbladet Brännpunkt.