Skip to main content

Debatt: Satsa på pedagogisk idé istället för sänkt betygsålder

Nyhet   •   Sep 13, 2014 23:51 CEST

Att sänka betygsåldern till årskurs 4 är ett grovt förenklat och ytligt sätt att försöka förbättra uppfyllelsen av kunskapsmålen och andra mål i svenska skolan. Det vore troligen även skadligt för utvecklingen hos många barn. Det menar Håkan Wiclander, ordförande i Idéburna Skolors Riksförbund, och Britta Drakenberg, ordförande i Waldorfskolefederationen, i en debattartikel i Svenska Dagbladet Brännpunkt.

Tidiga betyg blir varken adekvata eller rättvisa, bl a därför att barnen i de här åldrarna utvecklas och mognar så individuellt, samtidigt som betygen enbart tar fasta på en del av den utvecklingen. Dessutom visar den övervägande delen av forskningen att testande och tidiga betyg inte ger ökad prestation hos barn. Istället bör man satsa mer på pedagogisk idé, menar artikelförfattarna, som redovisar flera goda skäl att inte sänka betygsåldern.  Läs hela debattartikeln här.