Skip to main content

Halverad förskrivning av smärtläkemedel efter vård på Vidarkliniken

Nyhet   •   Maj 15, 2014 10:58 CEST

I en unik registerstudie har forskare nu visat att användningen av smärtlindrande läkemedel efter 90 dagar minskade till hälften för smärtpatienter som fått integrativ vård hos Vidarkliniken. I studien jämförde man också med motsvarande, matchade patienter som fått ”vanlig vård” där förskrivningen av smärtläkemedel istället nästan fördubblades. Skillnaderna ökade också över tid och var ännu större efter 180 dagar. Före vårdinsatserna uppvisade de båda patientgrupperna däremot inga signifikanta skillnader i förskrivning.

Studien visar även att antalet återbesök inom slutenvården tycks vara lägre för smärtpatienter som fick den integrativa vården.

Studien är publicerad i den ansedda vetenskapliga tidskriften PLOS ONE och bygger på data från Stockholms läns landsting och Socialstyrelsens läkemedelsregister. Den har gjorts av forskare anknutna till IC – Integrative Care Science Center, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Samueli Institute i USA samt universiteten i Coburg och Bad Tölz i Tyskland. I studien ingick 213 kvinnor på Vidarkliniken och 1050 matchade kontrollpatienter inom den vanliga vården inom Stockholms Läns Landsting, totalt 1263 patienter.

Läs mer om studien på IC:s hemsida.

Här finns själva studien: Opposite drug prescription and cost trajectories following integrative and conventional care for pain - a case-control study. PLOS ONE