Skip to main content

Ingen saklig grund till att inte förlänga vårdavtalet med Vidarkliniken

Nyhet   •   Mar 01, 2017 16:07 CET

Det saknas saklig grund för Stockholms Läns Landstings (SLL) beslut att inte förlänga det viktigaste vårdavtalet med Vidarkliniken. Det menar samhällsanalytikern och tidigare riksdagsledamoten Pär Granstedt i en debattartikel i Länstidningen Södertälje.

Han konstaterar att forskning och utvärderingar visar mycket goda resultat av behandlingen på Vidarkliniken samt mycket hög patientnöjdhet, och menar att det är en succéberättelse om det fria vårdvalets betydelse.

De brister som SLL anför som skäl till att inte förlänga vårdavtalet påstås grunda sig på en utvärdering gjord av konsultbolaget Helseplan. Men tittar man närmare på rapporten stämmer inte bilden av dessa påstådda brister. Att det skulle finnas allvarliga brister i journalföringen bygger enligt Pär Granstedt på fakta som idag inte längre är relevanta.

Inte heller stämmer Hälso- och sjukvårdsförvaltningens påstående att ”traditionell skolmedicin inte utgör grunden för rehabilitering och behandling på Vidarkliniken”. Helseplan, som inte ens har besökt Vidarkliniken, uttrycker i sin rapport snarare att man inte har underlag att bedöma den frågan. Däremot har Ernst & Young gjort en utvärdering på plats hos Vidarkliniken och konstaterar där att skolmedicinen ligger som grund och kompletteras med antroposofiskt inriktad vård i samråd med akutsjukvården.

Pär Granstedt menar att SLL bör utvärdera hur journalföringen fungerar idag och komplettera med en djupare granskning av vårdinnehållet, samt ta del av tillgängliga studier om vårdresultat och patientnöjdhet. Han tycker det är anmärkningsvärt att landstinget inte lyssnat på patienterna.

Pär Granstedt skriver också att det är avgörande om den politiska viljan finns. Alliansen har gått till val på det fria vårdvalet, och det har också innefattat tillgång till integrativ vård och behandling. Uttalanden tyder på att vissa allianspolitiker vill överge den linjen. Nu måste politikerna, från alla partier, ta sitt ansvar och ge besked.

Läs hela debattartikeln här.