Skip to main content

Livsmedelsstrategin missar de stora miljömålen

Nyhet   •   Mar 01, 2017 15:53 CET

I regeringens nya livsmedelsstrategi kör man vidare och gasar på enligt den gamla vanliga konventionella modellen och missar därmed viktiga miljömål. Handlingsplanen saknar dessutom de åtgärder som krävs för att nå de eko-mål som trots allt finns med i samma plan. I en debattartikel i Göteborgs-Posten förs den här kritiken fram av Artur Granstedt, som är docent i ekologiskt lantbruk och koordinator för Östersjöprojektet BERAS.

Han pekar bland annat på att vi behöver minska matens klimatpåverkan med cirka 80-90 procent för att nå klimatmålen, men att regeringens handlingsplan i praktiken inte innehåller någon minskning. Cirka 55 procent av matens klimatpåverkan kan vi, enligt Artur Granstedt, få bort genom ett jordbruk som baseras på kretslopp av lokala, förnyelsebara resurser. Kretsloppet är också mycket viktigt för att rädda Östersjön. Ytterligare en stor minskning av klimatpåverkan får vi genom att konsumera mindre kött. Men varken kretsloppsjordbruk eller minskad köttkonsumtion nämns med ett ord i handlingsplanen. Däremot talar man om ökad köttproduktion.

I dagens svenska lantbruk har kretsloppen av växtnäringsämnen via stallgödsel brutits genom att växtodling och djurhållning har separerats i allt större, specialiserade och geografiskt åtskilda gårdar. Artur Granstedt menar att en effektiv åtgärd för att få mer kretslopp vore att återinföra den skatt på konstgödsel som vi haft tidigare. Han vill också se ökade krav på kretslopp, markvårdande växtföljder och vallodling för att få kalla ett jordbruk ekologiskt.

När det gäller målet att öka den ekologiska produktionen menar Artur Granstedt också att det inte räcker med att konsumenterna och det offentliga efterfrågar mer, vilket regeringen tycks tro. Det behövs också en rad åtgärder som hjälper jordbrukarna att ställa om till ekologiskt samt även satsningar på utbildning och forskning. 

Läs hela artikeln här.