Skip to main content

Mer kunskap om antroposofisk medicin

Nyhet   •   Dec 16, 2015 13:58 CET

Vi hoppas att inte bara patienter utan också beslutsfattare ser värdet och möjligheten i den framtidsinriktade antroposofiska terapiriktning, säger Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin (LAOM) i en debattartikel i DN Debatt.

Artikeln är ett svar på ett debattinlägg från forskare som är kritiska till antroposofiska läkemedel. LAOM menar i sitt svar att det är viktigt att sätta sig in i de frågor man är kritisk till och inte sprida felaktigheter och fördomar.

Antroposofiska läkemedel fanns på marknaden redan innan nuvarande regelverk för läkemedel skapades, precis som kinesiska och andra traditionellt använda läkemedel. Artikelförfattarna pekar på att antroposofiska läkemedel är patientsäkra och att EU:s läkemedelsdirektiv bygger på detta. Naturbaserade läkemedel ingår i det direktivet och regleras i egna riktlinjer. Det kan inte Sverige ändra på.

Som skolmedicinskt utbildade legitimerade läkare ser LAOM stora möjligheter för både patienter och samhälle i den integrativa antroposofiska terapiriktningen, där antroposofiska läkemedel ingår som viktig del. De pekar också på att det bara i Europa finns 15.000 läkare som bland annat förskriver antroposofiska läkemedel och att man i Mellaneuropa (där naturbaserade läkemedel har längre historia) inte ser att seriositeten i sjukvården skulle ha urholkats av att dessa kan erbjudas på apotek.

Artikelförfattarna vill se en fortsatt tillgång till dessa ofarliga, patientsäkra läkemedel, i en situation där samhällskostnader för läkemedel (37,5 miljarder årligen) och läkemedelskador (20 miljarder årligen) orsakar stort lidande och är mycket belastande för samhällsekonomin.

Det pågår och finns omfattande forskning kring den antroposofiska terapiriktningen, vilket bör fortsätta även i Sverige. Artikelförfattarna menar också att det är dags för Sverige att sätta in expertkommittéer för att få en sakkunnig utveckling av detta av WHO rekommenderade integrativa medicinska område.

Läs hela artikeln på DN Debatt.