Skip to main content

Myter och lögner tillåts överskugga goda resultat

Nyhet   •   Aug 16, 2016 12:50 CEST

Myter och lögner om verksamheten på Vidarkliniken ligger till grund för påhopp från ett antal återkommande debattörer, nu senast i ett inlägg av Lina Nordquist och Janine Bichara i Uppsala Nya Tidning. I en replik i samma tidning undrar nu företrädare för Vidarkliniken hur det i Sverige är möjligt med denna systematiska förföljelse av en vårdverksamhet som gör så stor nytta för patienterna.

De pekar bland annat på att Vidarkliniken sedan 30 år tillbaka är uppskattad av patienter och remitterande läkare och att man i utvärderingar år efter år genomgående får bättre betyg än landstingsvården får. På Vidarkliniken lägger skolmedicinskt utbildade läkare, med vidareutbildning inom antroposofisk medicin, upp individuella vårdprogram för patienterna, i samråd med remitterande läkare från landsting. Det handlar ofta om patienter som har behov av rehabilitering efter tuffa cancerbehandlingar, lider av kronisk smärta eller har en stressproblematik. Många av patienterna har vården gett upp, men på Vidarkliniken får de allra flesta nya möjligheter till bättre hälsa och livskvalitet.

Artikelförfattarna från Vidarkliniken pekar i sin replik på en rad felaktigheter som vissa debattörer brukar sprida. Bland annat är det ren lögn att hävda att vetenskapligt stöd saknas.

Den antroposofiska vården vid Vidarkliniken är integrativ. Det innebär att den fullt ut bygger på skolmedicinen, men kombinerar gängse läkemedel och behandlingar med naturläkemedel och andra stödjande behandlingar, som är till för att stärka patientens egna friskfaktorer. Det är en vårdform som i bland annat Tyskland och Schweiz ingår som naturlig del i det offentliga sjukvårdssystemet. Forskning i Sverige visar på anmärkningsvärt goda resultat jämfört med konventionella behandlingar, vilket borde intressera beslutsfattare, menar artikelförfattarna. Inte minst i ljuset av att hälso- och sjukvårdens kostnader för läkemedelsskador i dag börjar uppgå till astronomiska belopp.

Läs hela repliken här.