Skip to main content

Politiker blundar för matens klimatpåverkan

Nyhet   •   Okt 07, 2016 10:31 CEST

Det finns en utbredd politisk förnekelse kring matens stora klimatpåverkan och vad som faktiskt behöver göras inom matsektorn för att nå klimatmålen. Detta märks bland annat i regeringens senaste förslag och i utredningar. Det menar docent Artur Granstedt i en debattartikel i Göteborgsposten.

Han pekar på att regeringen nyligen lanserade vad man kallade en ”historisk klimat- och miljöbudget”, men att där inte finns ett ord om jordbruket och maten. I regeringsförklaringen nämns ordet klimat 21 gånger, medan jordbruket knappt nämns alls.

I samband med klimatkonferensen i Paris förra året skrev landsbygdsminister Sven-Erik Bucht under Frankrikes s.k. fyrapromille-initiativ. Det handlar om att verka för jordbruksmetoder som ökar mullhalten i odlingsmarkerna och därmed kolhalten med 4 promille per år, vilket skulle uppväga hela den globala ökningen av klimatbelastningen från koldioxid. Men enligt Granstedt har det sedan dess inte vidtagits några svenska åtgärder i den riktningen. Det han menar behövs här är en stor omställning till ekologiska kretsloppsjordbruk. Att öka kolhalten i odlingsmarker är enligt fleråriga försök fullt realistiskt.

Artur Granstedt skriver att maten står för mellan 25 och 50 procent av klimatpåverkan, beroende på vad man väljer att inkludera i beräkningen. För svensk del rör det sig om 40 procent om man utöver jordbruket räknar in den avskogning i andra delar i världen som vår nuvarande matkonsumtion och matproduktion orsakar, samt livsmedelsförädlingen och transporterna. Den höga andelen beror, enligt Granstedt, till största del på hur maten produceras och vad vi äter. Att politiskt inte ta upp matens stora klimatpåverkan anser han är detsamma som att säga att man inte klarar av klimatmålen som man har skrivit under i Paris.

Artur Granstedt efterlyser politiska styrmedel både för att ändra konsumtionen och att ställa om jordbruket. Ett exempel på skatteinstrument som bör användas är att återinföra en direkt och tillräckligt hög skatt på konstgödsel.

Läs hela debattartikeln här.

På Ytterjärna Forum kan du också läsa en längre och mer utförlig intervjuartikel kring detta med Artur Granstedt.