Skip to main content

Skattehinder mot viktigt klimatarbete undanröjda

Nyhet   •   Maj 19, 2014 15:36 CEST

Nu ser det äntligen ut som att ett par skattemässiga hinder mot klimatkompensation kan försvinna. Skatteverket får bakläxa av Skatterättsnämnden i två förhandsbesked. Till skillnad mot vad Skatteverket tidigare hävdat innebär de nya beskeden att kostnaderna för klimatkompensation är avdragsgilla och att även momsen ska kunna dras av på samma sätt som gäller för andra tjänster.

De här två principiellt viktiga beskeden kan komma att påverka alla verksamheter som vill ta ansvar för sin klimatpåverkan på det här sättet. Skatteverket hade tidigare nekat Saltå Kvarn att dra av kostnader för klimatkompensation som vanlig kostnad i verksamheten. Myndigheten menade att detta ska betraktas som gåva utan motprestation och därför inte vara avdragsgillt. För Saltå Kvarn skulle det i praktiken innebära en extraskatt för arbetet med klimatkompensation.

Men Skatterättsnämnden har nu gått på Saltå Kvarns linje och anser att kostnaderna för att klimatkompensera har klar koppling till företagets verksamhet och ska vara avdragsgilla.

– Det här är ett viktigt besked för de allt fler företag som idag klimatkompenserar och som ser detta arbete som en naturlig del av sin verksamhet. Det vore ju absurt om samhället skulle straffbeskatta sådant, säger Saltå Kvarns VD Johan Ununger.

Saltå Kvarn klimatkompenserar idag samtliga sina transporter genom småskaliga trädplanteringar i Bolivia, motsvarande cirka 760 ton koldioxid per år. Företaget var för åtta år sedan först i landet med att börja klimatkompensera transporter av produkter genom trädplantering.

Även i ett annat förhandsbesked som handlade om moms på klimatkompensation gick Skatterättsnämnden emot Skatteverket. Den här gången gällde det konsultföretaget U&We och det närstående klimatkompensationsföretaget ZeroMission. Till skillnad från Skatteverket gjorde Skatterättsnämnden bedömningen att klimatkompensationen är en momspliktig tjänst och att momsen därför kan dras av på vanligt sätt.