Skip to main content

SAP har certifierat Zalaris lönelösning för Lettland

Nyhet   •   Dec 14, 2015 10:21 CET

Zalaris egenutvecklade lönelösning för Lettland är det enda i landet som certifierats av SAP. Detta ger Zalaris tillväxtmöjligheter bland existerande och potentiella kunder.

Zalaris har utvecklat en lönelösning för användning i Lettland, och SAP har nu certifierat lösningen. Det är det första lettiska lönelösningssystemet i SAP, vilket innebär att Zalaris är den enda leverantör som kan erbjuda SAP Payroll till existerande och nya kunder i Lettland.

– För Zalaris betyder SAP-certifikatet att vi kan leverera en bredare lönelösning för globala kunder och lokala kunder i Lettland, säger Hans-Petter Mellerud, koncernchef i Zalaris.

Zalaris har kunder med verksamheter i flera länder och på grund av skillnader i lagar och regler måste lönelösningssystemen utvecklas olika för varje land. En av dessa kunder är Statoil Fuel & Retail, som bland annat är verksamma i Lettland. Lösningen som nu godkänts av SAP utvecklades i samarbete med Statoil Fuel & Retail, och har i ett år visat sig fungera utmärkt. Samma certifierade lönelösning implementeras nu för en av Zalaris andra stora kunder med uppstart under det andra kvartalet.

– Det är första gången Zalaris har fått en sådan lösning certifierad, och med denna kompetens och erfarenhet i ryggen är vi redo att utveckla motsvarande landspecifika lösningar för andra länder där SAP inte har någon lokal lösning. Estland och Litauen är länder vi tittar på, säger Mellerud.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera