Media-no-image

Zaplox mobile key system in focus

Nyheter   •   2014-10-23 09:24 CEST

Zaplox leading edge technology mobile key system is in focus when ranking the most interesting upcoming companies in the southern region of Sweden: ”As written in the article, our system has been in commercial use since 2011 and we are now moving fast to make an international expansion”, says Magnus Friberg, CEO at Zaplox AB. Read more:

http://www.thelocal.se/20141009/the-top-ten-start-ups-from-skane-tlccu

Zaplox leading edge technology mobile key system, that have been in commercial use since 2011, is in focus when ranking the most interesting upcoming companies in the southern region of Sweden.

Läs vidare »
Yvvslfg4fin5cgnadjdv

Derag Livinghotels is offering a new key experience together with Zaplox

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 10:18 CEST

As the first apartment hotel provider Derag Livinghotels is offering a new key experience: for the first time, guests at the Munich Hotel Am Viktualienmarkt can open doors with their smartphones.

Ylzjk7hdfx0iuhvxwmyc

Zaplox levererar mobila nycklar med teknologi i framkant till Hotell Schani Vienna

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 21:58 CEST

Lund, oktober 2014: Zaplox AB har utvecklat ett innovativt system för mobila nycklar som nu integreras och blir en del av hotell Schani Viennas arbete med att förbättra kundupplevelsen. En app laddas enkelt ner till din smartphone, och innehåller förutom nyckelfunktion smart service som t ex möjlighet att checka in och ut. Den skapar också helt nya, flexibla kommunikationsmöjligheter för hotellet.

Ylzjk7hdfx0iuhvxwmyc

Zaplox delivers leading edge technology mobile key system to Hotel Schani Vienna

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 21:56 CEST

Lund October 2014: The innovative mobile key service and system, developed by Zaplox AB, is now part of Hotel Schani Vienna's initiative for better guest experience. The app is easily downloaded to your smartphone and offers on top of its mobile key function useful services, like check in and check out. It also makes it possible for the hotel to communicate with its guests in a flexible way.

Uwrhzrkrs1pdaafeo7xw

Axis A1001 with integration to Zaplox mobile keys

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 09:02 CEST

Zaplox has developed a new solution that enables mobile phones to replace keys, code locks and key cards. The solution has been integrated into the company Axis Communications' new access control system A1001. Axis A1001 with integration to Zaplox mobile keys will be launched in Europe at the large security fair in Essen.

Z8h4iaetlhcxinormjev

HTL hotels - innovativt digitalt fokus med nyckelapp skapar enkelhet för gästen.

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 11:50 CEST

Med mobilen som rumsnyckel, enkel egen incheckning och bokning dygnet runt erbjuder HTL gästen en förenklad och individuell reseupplevelse.

Z8h4iaetlhcxinormjev

HTL hotels presents mobile key app as part of an innovative digital focus creating simplicity for the guests.

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 11:35 CEST

With their smart phone as a key, self-service check-in and booking available 24/7, all guests at HTL can enjoy an easy and personalised hotel stay.

Media-no-image

Swedish Companies Open Doors in the U.S.

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 09:00 CEST

Zaplox has developed a new solution that enables mobile phones to replace keys, code locks and key cards. The solution has been integrated into the company Axis Communications' new access control systems. Zaplox will present the news at ISC West in Las Vegas, where the global security industry gather 2-4 April. After launch in the U.S. today – the new solution will be introduced to the European as well as the global market for security products. 

– Zaplox solution for mobile keys has the potential to replace millions of card readers and keys all over the world. Our target is to become global market leaders when it comes to mobile-based key management, a billion euro industry that is developing rapidly, says Magnus Friberg, CEO of Zaplox.

Zaplox’ partner Axis is the market leader in network video. Axis’ products are installed at airports, universities, prisons, casinos and banks. Zaplox new solution for Axis’ access control system provides a product that replaces physical keys and card readers at doors with the use of mobile phones and Zaplox mobile keys. The advantages with a change to mobile keys are easier, more convenient and more resource-efficient key management.

Zaplox will present the new solution in Axis’ partner pavilion at ISC West in Las Vegas on 2-4 April. The show brings together the global security industry – from manufacturers, installers and system integrators to end users – who participate in the show to get up to date with what's new in security technology and to do business.

– The interest in mobile-based key management is growing rapidly in Sweden, mainly in the hotel and real estate sectors. We participate in ISC West to launch our products in the United States, where Axis recently has launched its system for access control. It is also a good place to meet up with the global security industry, an industry with a turnover of over 100 billion euros, says Magnus Friberg.

Clients in Sweden such as, Skistar, Ikano, ISS and Hotel Lundia use Zaplox patent-pending Mobile Key System. Zaplox was founded in 2010 and has, for several years in a row, been listed as one of Sweden's 33 most promising new technology companies.

Both Zaplox and Axis have headquarters in the city of Lund, Sweden.

For more information about ISC West in Las Vegas, see http://www.iscwest.com

For more information, please contact

Magnus Friberg, CEO of Zaplox
Mobile phone: +46 70-658 07 60
E-mail: magnus.friberg@zaplox.com


Zaplox was founded in 2010 in the city of Lund, Sweden, and has developed a patent-pending system for managing door lock with mobile phone. Zaplox operates globally and offers companies an efficient key management and the ability to create new services through the use of mobile applications. Systems from Zaplox have been installed in hotels, ski resorts and offices. The systems can replace or coexist with key cards, code locks and physical keys. See www.zaplox.com

Zaplox has developed a new solution that enables mobile phones to replace keys, code locks and key cards. The solution has been integrated into the company Axis Communications' new access control systems. Zaplox will present the news at ISC West in Las Vegas, where the global security industry gather 2-4 April.

Läs vidare »
Media-no-image

Lundaföretag öppnar dörrar i USA

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 09:00 CEST

Företaget Zaplox har utvecklat en lösning för hur mobiltelefonen kan ersätta nycklar, kodlås och passerkort. Lösningen har integrerats i företaget Axis Communications nya passage-kontrollsystem. Zaplox presenterar nyheten på mässan ISC West i Las Vegas, där den globala säkerhetsindustrin samlas i april. Efter lansering i USA står Europa och övriga världen på tur.

– Zaplox lösning för mobila nycklar kan ersätta miljontals knappsatser, kortläsare och nycklar i hela världen. Målet är en global tätposition inom mobilbaserad nyckelhantering, en miljardindustri som utvecklas snabbt, säger Magnus Friberg, vd på Zaplox

Zaplox samarbetspartner Axis produkter finns installerade världen över, bland annat på flygplatser, universitet, fängelser, kasinon och banker. Zaplox nya lösning för Axis passagekontrollsystemger en produkt där fysiska nycklar, knappsatser och kortläsare vid dörrar ersätts av mobiltelefonen och Zaplox mobila nycklar, vilket innebär en enklare, bekvämare och mer resurseffektiv nyckelhantering.

Zaplox presenterar den nya lösningen i Axis partnerpaviljong på mässan ISC West i Las Vegas 2-4 april. Mässan samlar den globala säkerhetsindustrin – allt från tillverkare, installatörer och systemintegrerare till slutanvändare – som deltar för att ta del av tekniska nyheter och göra affärer.

– Intresset för mobilbaserad nyckelhantering växer snabbt även på den svenska marknaden, hittills främst bland hotellkedjor och fastighetsförvaltare. Vårt deltagande på ISC West handlar om att lansera våra produkter dels i USA, där Axis nyligen lanserat sitt system för passagekontroll, dels för den globala säkerhetsindustrin som omsätter över 100 miljarder euro, säger Magnus Friberg.

Zaplox har levererat sitt patentsökta Mobile Key System till bland andra, Skistar, IKANO, ISS och Hotel Lundia. Zaplox grundades 2010 och har under flera år i rad funnits på Ny Tekniks och Affärsvärldens lista över Sveriges mest lovande innovationsföretag.

Både Zaplox och Axis Communications har Lund som bas för sin företagsverksamhet. 

För mer information om mässan ISC West i Las Vegas, se http://www.iscwest.com

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Friberg, vd Zaplox
Mobil: +46 70-658 07 60
E-post: magnus.friberg@zaplox.com

Zaplox grundades 2010 i Lund och har utvecklat och patentsökt system för hantering av dörrlås med mobiltelefonen. Zaplox verkar globalt och erbjuder företag en effektiv nyckelhantering och möjligheten att skapa nya tjänster genom användning av mobila applikationer. System från Zaplox har bland annat installerats hos hotellverksamheter, skidanläggningar och kontorsmiljöer. Systemen kan helt ersätta eller användas parallellt med passerkort, kodlås och fysiska nycklar. Se www.zaplox.com

Företaget Zaplox har utvecklat en lösning för hur mobiltelefonen kan ersätta nycklar, kodlås och passerkort. Lösningen har integrerats i företaget Axis Communications nya passage-kontrollsystem. Zaplox presenterar nyheten på mässan ISC West i Las Vegas, där den globala säkerhetsindustrin samlas i april. Efter lansering i USA står Europa och övriga världen på tur.

Läs vidare »
Media-no-image

Senior manager from Securitas Sweden joining the Zaplox team

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 13:47 CET

Zaplox is expanding and to support our business growth and customers’ increasing demands we’re pleased to announce that Stefan Andersson is joining Zaplox as Commercial Manager in the beginning of April. Stefan comes from a position as Country Manager for Securitas Monitoring Services in Sweden. He has been a driving force in successfully expanding and growing Securitas remote services. Stefan brings valuable experience in partner management and concept building. 

For more information, please contact

Magnus Friberg,
CEO
Mobile: +46 70-658 07 60
E-mail: magnus.friberg@zaplox.com

As from 20140401

Stefan Andersson,
Commercial Manager
Mobile: +46 729-656 988

E-mail: stefan.andersson@zaplox.com


Zaplox

Zaplox was founded in 2010 in the city of Lund, Sweden, and has developed a patent-pending system for managing door lock with mobile phone. Zaplox operates globally and offers companies an efficient key management and the ability to create new services through the use of mobile applications. Systems from Zaplox have been installed in hotels, ski resorts and offices. The systems can replace or coexist with key cards, code locks and physical keys. See www.zaplox.com

Zaplox is expanding and to support our business growth and customers’ increasing demands we’re pleased to announce that Stefan Andersson is joining Zaplox as Commercial Manager in the beginning of April.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Zaplox AB

Zaplox vill skapa en enklare vardag genom att befria världen från fysiska nycklar

Zaplox grundades 2010 i Lund och har utvecklat system för att hantera dörrlås med mobiltelefonen. Zaplox använder innovativ teknik och utvecklar nya tjänster för att skapa unik kundnytta i en gammal bransch. Zaplox ger företag möjlighet att effektivisera nyckelhantering och genom mobila nycklar skapa nya processer i den egna verksamheten. Zaplox leder utvecklingen av mobila nycklar och skall bli en av de större aktörerna i denna nya industri.

Adress

  • Zaplox AB
  • Schelevägen 17
  • 223 70 Lund

Länkar