R91ywshtxkxvyhryhhdk

Zenergy har undertecknat ett femårigt ramavtal med K-Fastigheter gällande delägarskap liksom köp av 750 ZIP-Bostäder

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2017 09:23 CEST

Zenergy har undertecknat ett ramavtal med K-Fastigheters moderbolag Karlsson Equity Holding AB som ägs av Jacob Karlsson och Erik Selin gällande delägarskap i Zenergy AB liksom beställningar av Zenergy ZIP-Bostäder till ett värde om ca 700 Milj. SEK. Styrelsen för Zenergy AB (publ) kommer att kalla till en extra bolagsstämma planerad till den 29 augusti i Jönköping.

Gd0l0hy0nkzxdw7yjrpx

Zenergy har tecknat avtal med Wallenstam gällande försäljning av 91 Zenergy ZIP-Bostäder

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 08:44 CEST

Fastighetsbolaget Wallenstam Fastigheter AB och Zenergy AB har tecknat avtal gällande köp av 91 bostäder med modulär arkitektur till ett värde av 28 MSEK. När fastighetsbolaget Wallenstam AB undersökte möjligheten att kostnadseffektivt erbjuda Mölndals Stad ett stort antal bostäder i modulformat liksom för egen räkning valde Wallenstam AB modulbostads tillverkaren Zenergy AB som leverantör.

Qj9jfihlq52ajqz5zoc4

Zenergy erhåller statligt bidrag från Vinnova för utvärdering av integrationen av ZIP-Element i en träkonstruktion.

Nyheter   •   Aug 22, 2016 08:49 CEST

Zenergy erhåller statligt bidrag från Vinnova för utvärdering av integrationen av ZIP-Element i en träkonstruktion uppbyggd kring CLT-Teknik, (Cross Laminated Timber), vilket utgör WoodXZIP tekniken. Syftet är att utvärdera förutsättningarna för kommersialisering av industriellt byggande av ett kostnadseffektivt klimatneutralt och hållbart modulbyggsystem med Zenergy ZIP-Element.

Wwdsnszljiv96nivvd94

Zenergy meddelar om avstämningsdag gällande omstämpling av aktier

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 12:40 CEST

Zenergy AB kommer enligt tidigare beslut taget på extra bolagsstämma den 29 augusti 2017, stämpla om samtliga stamaktier till B-aktier. Bolagsstämmans beslut har registrerats hos Bolagsverket den 11 september 2017. B-aktierna kommer från och med den 26 september 2017 handlas under kortnamnet ZENZIP B med ISIN-kod SE0010413658. Avstämningsdag för omstämplingen är satt till den 27 september 2017.

Btzqazoy82nk3iwyb294

Aurland Kommune i Norge valde Zenergy’s ZIP-Bostäder

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 10:00 CEST

Genom en samarbetspartner, Snekker Nesodden AS i Norge påbörjas nu leveranserna av Zenergy ZIP-Bostadsmoduler till Norge. Den Norska kommunen Aurland köper Zenergy’s bostadsmoduler. Den första leveransen sker redan i början september 2017.

Ptr82wdfurz5xiafnxlg

Beslut vid extra bolagsstämma i Zenergy AB (publ) den 29 augusti 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 08:32 CEST

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen, införa nya aktieslag (A och B-aktier) samt emittera 4 063 684 teckningsoptioner av serie A med rätt till teckning av nya A-aktier i bolaget, dels emittera 4 063 684 teckningsoptioner av serie B med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget. Samtliga teckningsoptioner har tecknats och tilldelats Karlsson Equity Holding AB.

Ptr82wdfurz5xiafnxlg

Halvårsrapport Zenergy AB (publ) januari – juni 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2017 13:39 CEST

Väsentliga händelser under Q2; •Vaggeryds kommun köpte Zenergys nya skolkoncept för 6 MSEK •Undertecknade partneravtal med IKANO Bank •Erhållit produktutvecklingsuppdrag av Skanska Maskin AB •Erhöll bostadsutvecklingsuppdrag av Wallenstam Fastighets AB •Erhöll bostadsutvecklingsuppdrag av K-Fastigheter •Zenergy deltog i 45 upphandlingar •Genomfört en företrädesemission på totalt 47,1 MSEK

Sguoaip8g52zugcnjuel

Styrelsens fullständiga förslag till beslut m.m. inför extra bolagsstämman i Zenergy AB (publ) den 29 augusti i Jönköping

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 13:37 CEST

Aktieägarna i Zenergy AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 29 augusti 2017 kl. 14.00, på Elite Stora Hotellet, Hotellplan i Jönköping. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.00. Rätt att delta har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 augusti 2017 och anmält sin avsikt att delta senast onsdagen den 23 augusti 2017.

Dxm25bucsscl1mne2z9e

Sista delen av företrädesemissionen är nu registrerad

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2017 12:55 CEST

Zenergy AB har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare med teckningstid 8 juni till den 22 juni 2017 baserat på bemyndigande från bolagsstämman den 8 maj 2017. Efter att den sista delen av nyemissionen registrerats uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 7 152 086,00 SEK fördelat på 32 509 477 aktier.

Ptr82wdfurz5xiafnxlg

Extra bolagsstämma i Zenergy AB (publ) den 29 augusti

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2017 11:08 CEST

Zenergy AB (publ) kallar till extra bolagsstämma att hållas tisdagen den 29 augusti 2017 kl. 14.00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan i Jönköping. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.00.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Zenergy AB (Publ.)

Brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340, info@zenergysystem.se, www.zenergysystem.se

Adress

  • Zenergy AB (Publ.)
  • Storgatan 82
  • 568 32 Skillingaryd
  • Sverige