Zenergy Bokslutskommuniké 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 10:46 CET

Sammanfattning av Bokslutskommunikén - 2017 •Ramavtal med K-fastigheter AB värt ca 700 MSEK under en femårsperiod •Leveranser av 89 ZIP-Bostäder till Wallenstam Fastigheter AB värda ca 28 MSEK •Avtal med K-Bostad Heby AB gällande köp av 22 ZIP-Bostäder värt ca 10 MSEK •Gjorda investeringar av engångskaraktär har tagits under 2017 •Dessa investeringar kommer att ge ett positivt resultat 2018

Zenergy publicerar nyhetsbrev med film från bostadsprojektet åt Wallenstam i Mölndal

Nyheter   •   Jan 26, 2018 17:45 CET

Zenergy meddelar att bolagets nyhetsbrev för januari månad nu har publicerats. Denna utgåva inkluderar information om ett nyligen genomfört brandtest hos RISE (tidigare Statens Provningsanstalt) i Borås samt en länk till en film från etableringen av en våning ZIP-bostäder åt Wallenstam i Mölndal.

Zenergy har undertecknat ett femårigt ramavtal med K-Fastigheter gällande delägarskap liksom köp av 750 ZIP-Bostäder

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2017 09:23 CEST

Zenergy har undertecknat ett ramavtal med K-Fastigheters moderbolag Karlsson Equity Holding AB som ägs av Jacob Karlsson och Erik Selin gällande delägarskap i Zenergy AB liksom beställningar av Zenergy ZIP-Bostäder till ett värde om ca 700 Milj. SEK. Styrelsen för Zenergy AB (publ) kommer att kalla till en extra bolagsstämma planerad till den 29 augusti i Jönköping.

Zenergy har tecknat avtal med Wallenstam gällande försäljning av 91 Zenergy ZIP-Bostäder

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 08:44 CEST

Fastighetsbolaget Wallenstam Fastigheter AB och Zenergy AB har tecknat avtal gällande köp av 91 bostäder med modulär arkitektur till ett värde av 28 MSEK. När fastighetsbolaget Wallenstam AB undersökte möjligheten att kostnadseffektivt erbjuda Mölndals Stad ett stort antal bostäder i modulformat liksom för egen räkning valde Wallenstam AB modulbostads tillverkaren Zenergy AB som leverantör.

Zenergy börjar publicera månatliga nyhetsbrev, inleder med intervju om samarbetet med K-Fastigheter

Nyheter   •   Dec 27, 2017 09:14 CET

Zenergy meddelar att bolaget börjar publicera månatliga nyhetsbrev. Decembers nyhetsbrev inkluderar en intervju med K-Fastigheters vd Jacob Karlsson om samarbetet med Zenergy värt upp till 700 MSEK under de kommande fem åren.

Zenergy rekryterar produktionschef och CFO samt förstärker organisationens struktur för att hantera ökad efterfrågan

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 07:32 CET

Zenergy meddelar att bolaget har rekryterat Staffan Ivarsson som ny produktionschef samt Magnus Hjalmarsson som finanschef (CFO). Dessutom utses bolagets fabrikschef/COO Robert Gurbin till vice VD. Koncernstrukturen förstärks samtidigt inom varje steg i processen från order till nyckelfärdiga fastigheter.

Zenergy premiärvisade ZIP-Bostäder som uppförs åt Wallenstam för vd:ar från större fastighetsutvecklare

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 22:58 CET

Verkställande direktörer från hela fem väletablerade fastighetsutvecklare medverkade när Zenergy premiärvisade 22 av de 89 ZIP-bostäder som är under uppförande åt Wallenstam i Mölndal strax utanför centrala Göteborg. Hela projektet beräknas vara färdigställt under första kvartalet 2018. Bland dessa bostadsbolag fanns Erik Selin från Fastighets AB Balder liksom Jacob Karlsson från K-Fastigheter,

Zenergy AB (publ) Delårsrapport januari – september 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 10:38 CET

Avtal tecknat med Wallenstam om försäljning av 89 ZIP-Bostäder Ramavtal tecknat med K-fastigheter värt ca 700 MSEK under en femårsperiod Beslut vid extra bolagsstämma att omstämpla samtliga aktier till B-aktier, samt ge K-Fastigheter möjlighet att förvärva 20 % av bolaget Norsk kommun köper Zenergy-bostäder för cirka 1,2 MSEK Omstämpling av aktier och teckningsoptioner genomförs

Zenergy erhåller 0,5 MSEK i Vinnova-stöd för kommersialisering av energieffektiva bostäder med bolagets ZIP-Element

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 15:26 CET

Zenergy avser bygga energieffektiva så kallade nära-nollenergibyggnader (NZEB) baserade på bolagets patenterade och varumärkesskyddade ZIP-Element. Uppförandet av prototypbostäder planeras till det första kvartalet 2018. Marknaden för nära-nollenergi-bostäder väntas växa kraftigt då samtliga nya byggnader inom EU måste klara av dessa stränga energikrav från och med 2021.

Zenergy AB har erhållit bidrag från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för forskning och utveckling gällande projektet WoodXZIP i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 15:18 CET

WoodXZIP är en träbyggnadskonstruktion gjord av Zenergy ZIP-Element i en träkonstruktion med CLT, Cross Laminated Timber (korslimmat trä) som prefabriceras. Konstruktionen skall ge underlag till en prototyp, ett väggelement som testas troligen på HSB Living Lab i Göteborg. Konstruktionen kommer även bli ett 3d BIM-objekt, CAD-symbol med mätbara värden.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Zenergy AB (Publ.)

Brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340, info@zenergysystem.se, www.zenergysystem.se

Adress

  • Zenergy AB (Publ.)
  • Storgatan 82
  • 568 32 Skillingaryd
  • Sverige