R91ywshtxkxvyhryhhdk

Zenergy har undertecknat ett femårigt ramavtal med K-Fastigheter gällande delägarskap liksom köp av 750 ZIP-Bostäder

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2017 09:23 CEST

Zenergy har undertecknat ett ramavtal med K-Fastigheters moderbolag Karlsson Equity Holding AB som ägs av Jacob Karlsson och Erik Selin gällande delägarskap i Zenergy AB liksom beställningar av Zenergy ZIP-Bostäder till ett värde om ca 700 Milj. SEK. Styrelsen för Zenergy AB (publ) kommer att kalla till en extra bolagsstämma planerad till den 29 augusti i Jönköping.

Gd0l0hy0nkzxdw7yjrpx

Zenergy har tecknat avtal med Wallenstam gällande försäljning av 91 Zenergy ZIP-Bostäder

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 08:44 CEST

Fastighetsbolaget Wallenstam Fastigheter AB och Zenergy AB har tecknat avtal gällande köp av 91 bostäder med modulär arkitektur till ett värde av 28 MSEK. När fastighetsbolaget Wallenstam AB undersökte möjligheten att kostnadseffektivt erbjuda Mölndals Stad ett stort antal bostäder i modulformat liksom för egen räkning valde Wallenstam AB modulbostads tillverkaren Zenergy AB som leverantör.

Qj9jfihlq52ajqz5zoc4

Zenergy erhåller statligt bidrag från Vinnova för utvärdering av integrationen av ZIP-Element i en träkonstruktion.

Nyheter   •   Aug 22, 2016 08:49 CEST

Zenergy erhåller statligt bidrag från Vinnova för utvärdering av integrationen av ZIP-Element i en träkonstruktion uppbyggd kring CLT-Teknik, (Cross Laminated Timber), vilket utgör WoodXZIP tekniken. Syftet är att utvärdera förutsättningarna för kommersialisering av industriellt byggande av ett kostnadseffektivt klimatneutralt och hållbart modulbyggsystem med Zenergy ZIP-Element.

Nl4kj2mdng6xcrjhpxb2

Zenergy AB (publ) Delårsrapport januari – september 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 10:38 CET

Avtal tecknat med Wallenstam om försäljning av 89 ZIP-Bostäder Ramavtal tecknat med K-fastigheter värt ca 700 MSEK under en femårsperiod Beslut vid extra bolagsstämma att omstämpla samtliga aktier till B-aktier, samt ge K-Fastigheter möjlighet att förvärva 20 % av bolaget Norsk kommun köper Zenergy-bostäder för cirka 1,2 MSEK Omstämpling av aktier och teckningsoptioner genomförs

Dxm25bucsscl1mne2z9e

Zenergy erhåller 0,5 MSEK i Vinnova-stöd för kommersialisering av energieffektiva bostäder med bolagets ZIP-Element

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 15:26 CET

Zenergy avser bygga energieffektiva så kallade nära-nollenergibyggnader (NZEB) baserade på bolagets patenterade och varumärkesskyddade ZIP-Element. Uppförandet av prototypbostäder planeras till det första kvartalet 2018. Marknaden för nära-nollenergi-bostäder väntas växa kraftigt då samtliga nya byggnader inom EU måste klara av dessa stränga energikrav från och med 2021.

Wantxd8ev5tvcu0kfmma

Zenergy AB har erhållit bidrag från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för forskning och utveckling gällande projektet WoodXZIP i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 15:18 CET

WoodXZIP är en träbyggnadskonstruktion gjord av Zenergy ZIP-Element i en träkonstruktion med CLT, Cross Laminated Timber (korslimmat trä) som prefabriceras. Konstruktionen skall ge underlag till en prototyp, ett väggelement som testas troligen på HSB Living Lab i Göteborg. Konstruktionen kommer även bli ett 3d BIM-objekt, CAD-symbol med mätbara värden.

Gd0l0hy0nkzxdw7yjrpx

Zenergy AB i samarbete med Erlandsson Bygg AB vid entreprenadarbeten av etableringar med Zenergy ZIP-Bostäder, kontor och skolor i Sverige

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 14:50 CET

Zenergy's samarbete med Erlandsson Bygg börjar med entreprenadarbetet vid etableringen av 89 Zenergy ZIP-Bostäder som Wallenstam Fastigheter AB köpt av Zenergy. Bostäderna ska slut besiktigas i februari 2018. I Göteborg är Wallenstam en av stadens större fastighetsaktörer. Erlandssonkoncernen omfattar en entreprenadverksamhet med en total löpande omsättning på cirka 6,5 miljarder kronor.

Wwdsnszljiv96nivvd94

Zenergy meddelar om avstämningsdag gällande omstämpling av aktier

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 12:40 CEST

Zenergy AB kommer enligt tidigare beslut taget på extra bolagsstämma den 29 augusti 2017, stämpla om samtliga stamaktier till B-aktier. Bolagsstämmans beslut har registrerats hos Bolagsverket den 11 september 2017. B-aktierna kommer från och med den 26 september 2017 handlas under kortnamnet ZENZIP B med ISIN-kod SE0010413658. Avstämningsdag för omstämplingen är satt till den 27 september 2017.

Btzqazoy82nk3iwyb294

Aurland Kommune i Norge valde Zenergy’s ZIP-Bostäder

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 10:00 CEST

Genom en samarbetspartner, Snekker Nesodden AS i Norge påbörjas nu leveranserna av Zenergy ZIP-Bostadsmoduler till Norge. Den Norska kommunen Aurland köper Zenergy’s bostadsmoduler. Den första leveransen sker redan i början september 2017.

Ptr82wdfurz5xiafnxlg

Beslut vid extra bolagsstämma i Zenergy AB (publ) den 29 augusti 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 08:32 CEST

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen, införa nya aktieslag (A och B-aktier) samt emittera 4 063 684 teckningsoptioner av serie A med rätt till teckning av nya A-aktier i bolaget, dels emittera 4 063 684 teckningsoptioner av serie B med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget. Samtliga teckningsoptioner har tecknats och tilldelats Karlsson Equity Holding AB.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Zenergy AB (Publ.)

Brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340, info@zenergysystem.se, www.zenergysystem.se

Adress

  • Zenergy AB (Publ.)
  • Storgatan 82
  • 568 32 Skillingaryd
  • Sverige