Skip to main content

Taggar

miljö

clean-tech

klimatsmart

energi

grönt byggande

studentbostäder

grönt boende

Senaste nytt

Zenergy Bokslutskommuniké 2017

Zenergy Bokslutskommuniké 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 10:46 CET

Sammanfattning av Bokslutskommunikén - 2017 •Ramavtal med K-fastigheter AB värt ca 700 MSEK under en femårsperiod •Leveranser av 89 ZIP-Bostäder till Wallenstam Fastigheter AB värda ca 28 MSEK •Avtal med K-Bostad Heby AB gällande köp av 22 ZIP-Bostäder värt ca 10 MSEK •Gjorda investeringar av engångskaraktär har tagits under 2017 •Dessa investeringar kommer att ge ett positivt resultat 2018

Zenergy publicerar nyhetsbrev med film från bostadsprojektet åt Wallenstam i Mölndal

Zenergy publicerar nyhetsbrev med film från bostadsprojektet åt Wallenstam i Mölndal

Nyheter   •   Jan 26, 2018 17:45 CET

Zenergy meddelar att bolagets nyhetsbrev för januari månad nu har publicerats. Denna utgåva inkluderar information om ett nyligen genomfört brandtest hos RISE (tidigare Statens Provningsanstalt) i Borås samt en länk till en film från etableringen av en våning ZIP-bostäder åt Wallenstam i Mölndal.

Zenergy börjar publicera månatliga nyhetsbrev, inleder med intervju om samarbetet med K-Fastigheter

Zenergy börjar publicera månatliga nyhetsbrev, inleder med intervju om samarbetet med K-Fastigheter

Nyheter   •   Dec 27, 2017 09:14 CET

Zenergy meddelar att bolaget börjar publicera månatliga nyhetsbrev. Decembers nyhetsbrev inkluderar en intervju med K-Fastigheters vd Jacob Karlsson om samarbetet med Zenergy värt upp till 700 MSEK under de kommande fem åren.

Zenergy rekryterar produktionschef och CFO samt förstärker organisationens struktur för att hantera ökad efterfrågan

Zenergy rekryterar produktionschef och CFO samt förstärker organisationens struktur för att hantera ökad efterfrågan

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 07:32 CET

Zenergy meddelar att bolaget har rekryterat Staffan Ivarsson som ny produktionschef samt Magnus Hjalmarsson som finanschef (CFO). Dessutom utses bolagets fabrikschef/COO Robert Gurbin till vice VD. Koncernstrukturen förstärks samtidigt inom varje steg i processen från order till nyckelfärdiga fastigheter.

Zenergy premiärvisade ZIP-Bostäder som uppförs åt Wallenstam för vd:ar från större fastighetsutvecklare

Zenergy premiärvisade ZIP-Bostäder som uppförs åt Wallenstam för vd:ar från större fastighetsutvecklare

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 22:58 CET

Verkställande direktörer från hela fem väletablerade fastighetsutvecklare medverkade när Zenergy premiärvisade 22 av de 89 ZIP-bostäder som är under uppförande åt Wallenstam i Mölndal strax utanför centrala Göteborg. Hela projektet beräknas vara färdigställt under första kvartalet 2018. Bland dessa bostadsbolag fanns Erik Selin från Fastighets AB Balder liksom Jacob Karlsson från K-Fastigheter,

Zenergy AB (publ) Delårsrapport  januari – september 2017

Zenergy AB (publ) Delårsrapport januari – september 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 10:38 CET

Avtal tecknat med Wallenstam om försäljning av 89 ZIP-Bostäder Ramavtal tecknat med K-fastigheter värt ca 700 MSEK under en femårsperiod Beslut vid extra bolagsstämma att omstämpla samtliga aktier till B-aktier, samt ge K-Fastigheter möjlighet att förvärva 20 % av bolaget Norsk kommun köper Zenergy-bostäder för cirka 1,2 MSEK Omstämpling av aktier och teckningsoptioner genomförs

Zenergy erhåller 0,5 MSEK i Vinnova-stöd för kommersialisering av energieffektiva bostäder med bolagets ZIP-Element

Zenergy erhåller 0,5 MSEK i Vinnova-stöd för kommersialisering av energieffektiva bostäder med bolagets ZIP-Element

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 15:26 CET

Zenergy avser bygga energieffektiva så kallade nära-nollenergibyggnader (NZEB) baserade på bolagets patenterade och varumärkesskyddade ZIP-Element. Uppförandet av prototypbostäder planeras till det första kvartalet 2018. Marknaden för nära-nollenergi-bostäder väntas växa kraftigt då samtliga nya byggnader inom EU måste klara av dessa stränga energikrav från och med 2021.

Zenergy AB har erhållit bidrag från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för forskning och utveckling gällande projektet WoodXZIP i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.

Zenergy AB har erhållit bidrag från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för forskning och utveckling gällande projektet WoodXZIP i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 15:18 CET

WoodXZIP är en träbyggnadskonstruktion gjord av Zenergy ZIP-Element i en träkonstruktion med CLT, Cross Laminated Timber (korslimmat trä) som prefabriceras. Konstruktionen skall ge underlag till en prototyp, ett väggelement som testas troligen på HSB Living Lab i Göteborg. Konstruktionen kommer även bli ett 3d BIM-objekt, CAD-symbol med mätbara värden.

Zenergy AB i samarbete med Erlandsson Bygg AB vid entreprenadarbeten av etableringar med Zenergy ZIP-Bostäder, kontor och skolor i Sverige

Zenergy AB i samarbete med Erlandsson Bygg AB vid entreprenadarbeten av etableringar med Zenergy ZIP-Bostäder, kontor och skolor i Sverige

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 14:50 CET

Zenergy's samarbete med Erlandsson Bygg börjar med entreprenadarbetet vid etableringen av 89 Zenergy ZIP-Bostäder som Wallenstam Fastigheter AB köpt av Zenergy. Bostäderna ska slut besiktigas i februari 2018. I Göteborg är Wallenstam en av stadens större fastighetsaktörer. Erlandssonkoncernen omfattar en entreprenadverksamhet med en total löpande omsättning på cirka 6,5 miljarder kronor.

Zenergy meddelar om avstämningsdag gällande omstämpling av aktier

Zenergy meddelar om avstämningsdag gällande omstämpling av aktier

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 12:40 CEST

Zenergy AB kommer enligt tidigare beslut taget på extra bolagsstämma den 29 augusti 2017, stämpla om samtliga stamaktier till B-aktier. Bolagsstämmans beslut har registrerats hos Bolagsverket den 11 september 2017. B-aktierna kommer från och med den 26 september 2017 handlas under kortnamnet ZENZIP B med ISIN-kod SE0010413658. Avstämningsdag för omstämplingen är satt till den 27 september 2017.

Aurland Kommune i Norge valde Zenergy’s ZIP-Bostäder

Aurland Kommune i Norge valde Zenergy’s ZIP-Bostäder

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 10:00 CEST

Genom en samarbetspartner, Snekker Nesodden AS i Norge påbörjas nu leveranserna av Zenergy ZIP-Bostadsmoduler till Norge. Den Norska kommunen Aurland köper Zenergy’s bostadsmoduler. Den första leveransen sker redan i början september 2017.

Beslut vid extra bolagsstämma i Zenergy AB (publ) den 29 augusti 2017

Beslut vid extra bolagsstämma i Zenergy AB (publ) den 29 augusti 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 08:32 CEST

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen, införa nya aktieslag (A och B-aktier) samt emittera 4 063 684 teckningsoptioner av serie A med rätt till teckning av nya A-aktier i bolaget, dels emittera 4 063 684 teckningsoptioner av serie B med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget. Samtliga teckningsoptioner har tecknats och tilldelats Karlsson Equity Holding AB.

Halvårsrapport Zenergy AB (publ) januari – juni 2017

Halvårsrapport Zenergy AB (publ) januari – juni 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2017 13:39 CEST

Väsentliga händelser under Q2; •Vaggeryds kommun köpte Zenergys nya skolkoncept för 6 MSEK •Undertecknade partneravtal med IKANO Bank •Erhållit produktutvecklingsuppdrag av Skanska Maskin AB •Erhöll bostadsutvecklingsuppdrag av Wallenstam Fastighets AB •Erhöll bostadsutvecklingsuppdrag av K-Fastigheter •Zenergy deltog i 45 upphandlingar •Genomfört en företrädesemission på totalt 47,1 MSEK

Styrelsens fullständiga förslag till beslut m.m. inför extra bolagsstämman i Zenergy AB (publ) den 29 augusti i Jönköping

Styrelsens fullständiga förslag till beslut m.m. inför extra bolagsstämman i Zenergy AB (publ) den 29 augusti i Jönköping

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 13:37 CEST

Aktieägarna i Zenergy AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 29 augusti 2017 kl. 14.00, på Elite Stora Hotellet, Hotellplan i Jönköping. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.00. Rätt att delta har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 augusti 2017 och anmält sin avsikt att delta senast onsdagen den 23 augusti 2017.

Sista delen av företrädesemissionen är nu registrerad

Sista delen av företrädesemissionen är nu registrerad

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2017 12:55 CEST

Zenergy AB har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare med teckningstid 8 juni till den 22 juni 2017 baserat på bemyndigande från bolagsstämman den 8 maj 2017. Efter att den sista delen av nyemissionen registrerats uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 7 152 086,00 SEK fördelat på 32 509 477 aktier.

Extra bolagsstämma i Zenergy AB (publ) den 29 augusti

Extra bolagsstämma i Zenergy AB (publ) den 29 augusti

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2017 11:08 CEST

Zenergy AB (publ) kallar till extra bolagsstämma att hållas tisdagen den 29 augusti 2017 kl. 14.00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan i Jönköping. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.00.

Zenergy har undertecknat ett femårigt ramavtal med K-Fastigheter gällande delägarskap liksom köp av 750 ZIP-Bostäder

Zenergy har undertecknat ett femårigt ramavtal med K-Fastigheter gällande delägarskap liksom köp av 750 ZIP-Bostäder

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2017 09:23 CEST

Zenergy har undertecknat ett ramavtal med K-Fastigheters moderbolag Karlsson Equity Holding AB som ägs av Jacob Karlsson och Erik Selin gällande delägarskap i Zenergy AB liksom beställningar av Zenergy ZIP-Bostäder till ett värde om ca 700 Milj. SEK. Styrelsen för Zenergy AB (publ) kommer att kalla till en extra bolagsstämma planerad till den 29 augusti i Jönköping.

Zenergy har tecknat avtal med Wallenstam gällande försäljning av 91 Zenergy ZIP-Bostäder

Zenergy har tecknat avtal med Wallenstam gällande försäljning av 91 Zenergy ZIP-Bostäder

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 08:44 CEST

Fastighetsbolaget Wallenstam Fastigheter AB och Zenergy AB har tecknat avtal gällande köp av 91 bostäder med modulär arkitektur till ett värde av 28 MSEK. När fastighetsbolaget Wallenstam AB undersökte möjligheten att kostnadseffektivt erbjuda Mölndals Stad ett stort antal bostäder i modulformat liksom för egen räkning valde Wallenstam AB modulbostads tillverkaren Zenergy AB som leverantör.

Zenergy AB (publ) publicerar härmed tilläggsprospektet med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 20 juni 2017

Zenergy AB (publ) publicerar härmed tilläggsprospektet med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 20 juni 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 20:38 CEST

Zenergy AB (publ) publicerar härmed tilläggsprospektet med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 20 juni 2017. Tilläggsprospektet godkändes av Finansinspektionen den 21 juni 2017 och finns att tillgå på bolagets (www.zenergy.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Mangold Fondkommissions (www.mangold.se) respektive hemsidor.

Zenergy tecknar avsiktsförklaring med K-Fastigheter gällande ZIP-Bostäder värt 700 MSEK

Zenergy tecknar avsiktsförklaring med K-Fastigheter gällande ZIP-Bostäder värt 700 MSEK

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 10:21 CEST

Avsiktsförklaring tecknad med K-Fastigheter som ägs av Jacob Karlsson och Erik Selin gällande dels beställning av Zenergy ZIP-Bostäder till ett värde om ca 700 Milj. SEK och genom möjligt delägarskap ”Det är med stor glädje och tillförsikt som vi ingår ett långtgående samarbete med Zenergy där vi som bolag kan verka i symbios” säger Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter