​Zimpler blir stödmedlem i SPER

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 10:51 CEST

Sper är den svenska spelbranschens branschorganisation. Zimpler går med i Sper då de som en leverantör till bland annat spelbranschen tror att de kan bidra till det arbete som Sper gör för att göra den svenska marknaden sund, modern och hållbar. Kristofer Ekman Sinclair, VD och med-grundare på Zimpler:

“Vi strävar efter att vara det schysstare betalföretaget på marknaden och därför ser vi fram emot att jobba med Sper för att nå en sund, modern och hållbar marknad. Denna målsättning ligger helt i linje med vår produkt där vi erbjuder en modern, mobil plånbok med flera betalalternativ som dessutom ger konsumenten verktyg för att kontrollera sin konsumtion. Zimplers mobila plånbok nyttjas idag i flera olika branscher och genom att samarbeta med branschorganisationer tror vi att vi kan nå vårt gemensamma mål och skapa den optimala kundupplevelsen med stärkt konsumentskydd", säger Kristofer Ekman Sinclair.

När Sper ombildades från etiskt råd till branschorganisation våren 2017 öppnade branschföreningen möjligheten att söka stödmedlemskap. Tillskottet IGT och Zimpler som nya stödmedlemmar innebär att Sper breddar sitt fokus från att endast samla spelbolag med svensk licens till att samla aktörer som möter slutkunden under hela kundresan. Ett stödmedlemskap bygger på ambitionen att söka svensk licens vid en omreglering av lagen. Alternativt att man som aktör, även utan licens, aktivt verkar för Spers syfte och ambition om ett högt konsumentskydd.

“Ska vi prata spelbransch på riktigt är det klokt att involvera så många aktörer som möjligt som genom sina produkter eller tjänster möter kunden. Att Sper nu får tillskott av både de som utvecklar produkterna respektive de som sköter betalningarna kommer att vara givande i det utvecklingsarbete vi driver”, säger Jenny Nilzon, vd för Sper.

Om Zimpler

Zimpler är ett svenskt fintechbolag som startades 2012 i Stockholm och Göteborg. Zimplers vision är att erbjuda den bästa betalupplevelsen i Europa, som ger användarna kontroll över sin konsumtion. Idag är Zimplers huvudprodukt en modern, mobil plånbok som ger användaren kontroll över sin konsumtion genom spending limits, nudging och beteendevetenskap.

Zimpler har kontor i Stockholm, Göteborg och Berlin och har runt 40 anställda. Produkten kan användas i Sverige och Finland och det finns en ambition att gå in i flera europeiska marknader. Vi har idag över 112 000 användare som kan göra och få koll på sina betalningar genom vår mobila plånbok.

www.zimpler.com

Sper är den svenska spelbranschens branschorganisation. Zimpler går med i Sper då de som en leverantör till bland annat spelbranschen tror att de kan bidra till det arbete som Sper gör för att göra den svenska marknaden sund, modern och hållbar.

Läs vidare »

​Zimpler blir medlem i branschföreningen SweFintech

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 14:38 CEST

SweFinTech är branschföreningen som vänder sig till bolag som till största delen arbetar med finansiella tekniklösningar. Branschföreningen fungerar som en kontaktyta gentemot branschens tillsynsmyndighet Finansinspektionen, och fungerar som en plattform för fintech-bolag att dela med sig av kunskap och erfarenhet inom branschen.

Zimpler går med i SweFintech för att de fungerar som en mycket bra plattform för att skapa en välfungerande FinTech-marknad i Sverige. Plattformen vänder sig till relevanta tjänstemän, myndigheter, byråer, politiker och andra näringslivsorganisationer. De anordnar även nätverksmöten och evenemang för SweFintechs medlemmar.

“Vi är jätteglada över att ha gått med i SweFintech! Mycket har hänt i Sverige på kort tid. När Zimpler AB grundades 2012 var “fintech” inte ens ett etablerat begrepp. Idag är det en bransch som kännetecknas av innovation och stark tillväxt. Men med det kommer också många nya utmaningar. Som ett litet snabbväxande bolag på endast 40 personer känner vi en stor trygghet att kunna vara en del SweFintechs nätverk och plattform“, säger Zimplers VD Kristofer Ekman Sinclair.

Om Zimpler

Zimpler är ett ledande företag inom fintechområdet med fokus på mobilbetalningar Bakom bolaget står en rad personer med mångårig erfarenhet från fintech i Sverige och världen. Bolaget har tillstånd att bedriva verksamheten från Finansinspektionen i Sverige. Bolaget med kontor i Stockholm, Göteborg, Haparanda och Berlin har idag 38 anställda.

www.zimpler.com

Zimpler går med i SweFintech för att de fungerar som en mycket bra plattform för att skapa en välfungerande FinTech-marknad i Sverige. Plattformen vänder sig till relevanta tjänstemän, myndigheter, byråer, politiker och andra näringslivsorganisationer. De anordnar även nätverksmöten och evenemang för SweFintechs medlemmar.

Läs vidare »

Zimpler is making a push for equality by joining TechEq

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 14:16 CET

Zimpler join the ranks of companies like iZettle, King and Tink and pledges allegiance to Swedish gender equality network TechEq. TechEq is initiated by MTGx, Netlight, Tieto and Tritech with the goal to change the IT industry from a white, bearded clump to something that’s a little less monochrome and have a few more x-chromosomes. As a member Zimpler commits to three seemingly simple rules

Work

To actively strive for a more equal representation between women and men within our organization.

Collaborate

We promise to share our work, methods, insights, and results, to others with the same aspiration.

Count

We promise to dare to count the distribution of women at different levels within the company and to not settle with a general approximation.

This is a natural step for the company which has made it it’s core value to cater to the well being of both customers and employees.

“We joined Techeq because we believe that collaboration is key to accelerate the work that has to be done to increase diversity and equality not just in tech but in society as a whole”, says CEO and co-founder Kristofer Ekman Sinclair.“We want to make sure that the culture and the way we work is unbiased. There is a lot of work to be done, seeing that some departments and the board of directors is 100 % male. Obviously that’s a sign that we haven’t met the standards that we have set for ourselves. Being a part of TechEq will help us get there faster”. 

Om Zimpler

Zimpler är ett ledande företag inom fintechområdet med fokus på mobilbetalningar Bakom bolaget står en rad personer med mångårig erfarenhet från fintech i Sverige och världen. Bolaget har tillstånd att bedriva verksamheten från Finansinspektionen i Sverige. Bolaget med kontor i Stockholm, Göteborg, Haparanda och Berlin har idag 38 anställda.

www.zimpler.com

Zimpler join the ranks of companies like iZettle, King and Tink and pledges allegiance to Swedish gender equality network TechEq. TechEq is initiated by MTGx, Netlight, Tieto and Tritech with the goal to change the IT industry from a white, bearded clump to something that’s a little less monochrome and have a few more x-chromosomes.

Läs vidare »

Zimpler satsar på jämställdhet – ansluter sig till TechEq

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 14:13 CET

Zimpler sällar sig till företag som iZettle, King och Tink genom att ansluta sig till jämställdhetsnätverket TechEq. TechEq är ett initiativ av MTGx, Netlight, Tieto och Tritech och har som mål att göra IT-industrin mer jämställd och mångfaldig. Som medlem förbinder sig Zimpler till tre regler

Arbete

Att aktivt sträva efter jämställd representation mellan kvinnor och män inom organisationen.

Samarbete

Vi lovar att dela allt vi kommer fram till– arbete, metoder, insikter och resultat med andra som delar vår strävan efter en jämställd bransch.

Räkna

Vi lovar att våga räkna fördelningen av kvinnor och män på olika nivåer i företaget och inte nöja oss med en generell uppskattning.

Det här är ett naturligt steg för Zimpler som har som kärnvärde att se till sina kunders och sin personals välmående.

“Vi gick med i TechEq eftersom samarbete är nyckeln till att påskynda de förändringar som måste göras för att öka mångfalden och jämställdheten– inte bara inom tech utan i samhället i stort”, säger CEO och medgrundare Kristofer Ekman Sinclair.“Vi vill ha en kultur och ett arbetssätt som är fritt från fördomar men det finns onekligen mycket att göra. Speciellt med tanke på att vissa avdelningar och styrelsen består till 100 % av män. Det är ett tydligt tecken på att vi inte har möter förväntningarna vi har satt åt oss själva. Att vara en del av TechEq kommer hjälpa oss att nå dit fortare.”

Om Zimpler

Zimpler är ett ledande företag inom fintechområdet med fokus på mobilbetalningar Bakom bolaget står en rad personer med mångårig erfarenhet från fintech i Sverige och världen. Bolaget har tillstånd att bedriva verksamheten från Finansinspektionen i Sverige. Bolaget med kontor i Stockholm, Göteborg, Haparanda och Berlin har idag 38 anställda.

www.zimpler.com

​Zimpler sällar sig till företag som iZettle, King och Tink genom att ansluta sig till jämställdhetsnätverket TechEq. TechEq är ett initiativ av MTGx, Netlight, Tieto och Tritech och har som mål att göra IT-industrin mer jämställd och mångfaldig.

Läs vidare »

​ Zimpler satsar stort på funktionell programmering

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 17:49 CET

Zimpler har länge varit en aktiv del av den funktionella programmeringsscenen, framförallt i Göteborg. Under hösten och vintern har de hållit i flera meetups dedikerade till vad Jean-Louis Giordano, Zimplers CTO och framstående clojure-förespråkare, kallar“the simplest possible thing that could work”. Och nu är det alltså dags att ta nästa steg och gå in som sponsor i inte bara en utan två konferenser som handlar om funktionell programmering– Lambda days i Krakow och :clojureD i Berlin. Vi satte oss ner med Jean-Louis för att ta reda på vad den här satsningen handlar om egentligen.

Ni kör verkligen hårt på funktionell programmering nu, hur kommer det sig?

Frågan är egentligen:"varför skulle vi satsa på något annat?” Vi tänkte såhär“vad är det absolut enklaste som skulle kunna fungera i en organisation som kräver ett ekosystem med tydliga och minimala funktioner, som är fristående men samtidigt kompletterande, inte får överlappa varandra men ändå heltäckande. Utan motsägelser”, då är det svårt att komma fram till något annat.

Varför sponsrar ni den här typen av event?

För att det enda rimliga sättet att få ett företag att växa är genom att låta det ske organiskt, och organisk tillväxt händer när vi engagerar oss i grupper som ligger nära våra intresseområden. Som företag måste vi tänka på vilket socialt ansvar vi har, både som producenter av en tjänst men också hur vi behandlar människor i vår närhet. Vi valde det här specifika communityt för att det är inkluderande och kunskaptörstande– helt i linje med våra värderingar. Vi vill sponsra den här typen av event för vi frodas när gruppen frodas. Vi kan anställa fler personer, mer open source produceras vilket gör att gruppen växer ännu mer. Vilket knuffar världen ytterligare ett litet steg i rätt riktning.

Och varför just :clojureD och Lambda days?

Det har att göra med vad jag nämnde innan, engagemang i communityt. Vi använder Clojure(mycket) och Haskell(litegrann) och genom att använda och producera open source motiverar vi folk. Dels genom att visa att det finns ett affärsvärde och dels genom stipendium.

Ni har sponsrat ett par Clojure event i Berlin tidigare, varför där?

Det hela började med att vi annonserade efter personer som hade erfarenhet av Clojure och som kunde sitta remote och helt plötsligt rasade det in ansökningar från Berlin. Jag hade precis fått rollen som CTO och ville starta med en smäll så jag frågade, halvt på skoj,“kan vi inte starta ett kontor i Berlin” och det tog ungefär en sekund innan alla bara“Eh, jo!” Jag åkte på ett par Clojure meetups, fick ett enormt bra intryck av scenen där och resten är historia. Kontoret öppnade i november förra året och vi söker fortfarande folk. Så därför hoppar vi på allting i Berlin som har med Clojure att göra.

Är de här konferenserna bra för att hitta nya talanger?

Skoja inte. 

Om Zimpler

Zimpler är ett ledande företag inom fintechområdet med fokus på mobilbetalningar Bakom bolaget står en rad personer med mångårig erfarenhet från fintech i Sverige och världen. Bolaget har tillstånd att bedriva verksamheten från Finansinspektionen i Sverige. Bolaget med kontor i Stockholm, Göteborg, Haparanda och Berlin har idag 38 anställda.

www.zimpler.com

Läs vidare »

Zimpler invests in the functional programming community

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 17:03 CET

Mobile payment company Zimpler sponsors two functional programming events this week. This marks yet another area we're the Swedish fintech is investing heavily, the other one being financial well being.

Zimpler opens office in Berlin

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2017 19:05 CET

Zimpler partners with Xsolla, a global leader in video game publishing

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 17:35 CEST

Zimpler sponsors Euroclojure 2017 20-21 July in Berlin

Nyheter   •   Jul 07, 2017 11:26 CEST

Zimpler appoints Jean-Louis Giordano as CTO

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 12:51 CEST

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Zimpler

En mobil betaltjänst

Zimpler är en mobil betaltjänst utvecklad för att göra betalupplevelsen smidigare. Zimpler sätter en ny standard för den mobila betalupplevelsen med verktyg som ger användaren kontroll över sina utgifter.

Adress

  • Zimpler
  • Döbelnsgatan 12
  • 113 58 Stockholm
  • Sverige

Länkar