Informationsdag  i Umeå den 6 mars - "Autism vid Downs Syndrom"

Jan 18, 2018 11:10 GMT

Välkomna till en informationsdag om ett forskningsprojekt från Uppsala Akademiska Barnsjukhus och Habilitering. I projektet har man studerat förekomsten av Autismspektrumtillstånd hos barn med Downs Syndrom i åldrarna 5-17 år samt provat ett åtgärdsprogram för familj och skolpersonal.