Thilt Engineering AS og CCL Norway AS leverer spennarmerte betongdekker til Fjell 2020.

May 09, 2018 07:11 GMT

HENT AS har engasjert Thilt Engineering AS og CCL Norway AS for prosjektering og levering av spennarmert dekke til flerbrukshallen på Fjell 2020.