THiLT Engineering AS og CCL Norway AS samarbeider med Backe Nordvest AS på Brandengen Flerbrukshall i Drammen.

Aug 21, 2018 16:39 GMT

THiLT Engineering AS og CCL Norway AS samarbeider med Backe Nordvest AS på Brandengen Flerbrukshall i Drammen.