Spendrups Bryggeri väljer STORM och Sitecore som e-handelslösning för ny B2B-satsning

Oct 20, 2016 06:00 GMT

Spendrups står inför en omfattande satsning på e-handel inom B2B, med målet att kraftigt öka andelen onlineförsäljning och antalet anslutna kunder. Spendrups Bryggeri väljer att bygga lösningen på den SaaS-baserade e-handelsplattformen STORM i kombination med Sitecore Experience Platform.