När fastighetsägare tar samhällsansvar ökar tryggheten

Aug 10, 2017 11:05 GMT

100 miljoner kronor investeras i bosocial trygghet i Malmö. "Goda boendemiljöer bidrar till nöjda hyresgäster och ökade fastighetsvärden, liksom till ökad tillväxt och välfärd. Investeringar i trygghet är i hög grad en lönsam affär." Terje Johansson, vd MKB Fastighets AB Källa: ...