Organisationsändringar inom Reitan Convenience Sweden AB: Mariette Kristenson ny VD och landschef i Sverige.

Jun 19, 2018 12:40 GMT

Mariette Kristensson är utnämnd till ny VD för Reitan Convenience Sweden AB från 1 oktober. Nuvarande VD Magnus Carlsson går över i en ny roll som Affärsutvecklingsdirektör inom Reitan Convenience A/S.