LOGEengine 3.0 hjälper fordonsindustrin att utveckla renare förbränningsteknologi

Jul 03, 2017 13:43 GMT

LOGE AB vidareutvecklar sin produkt LOGEengine, en simuleringsmjukvara för reaktiva flöden. Inom industrin har det skett ett skifte från experimentell produktutveckling till produktutveckling med hjälp datorsimuleringar där industrin kostnadseffektivt kan forska kring kemiska processer som...