Unik metod mäter hat och hot under valåret

Jul 03, 2018 09:41 GMT

En ny metod för att analysera stora mängder kommentarer på sociala medier har utvecklats av säkerhetsföretaget 2Secure. Analysmetoden mäter extrema reaktioner i digitala miljöer, och kopplar dem till olika politiska ämnen.