Aug 04, 2017 11:09 GMT

Charlotte Brodin har anslutit till 2Secure och förstärker företagets erbjudande inom GDPR.