Jernhusen blir ytterligare en i ledet av starka partners till Stockholm Tunnel Run Citybanan 2017

Jan 16, 2017 09:09 GMT

Stockholm Tunnel Run Citybanan får nu ytterligare en stark partner i form av Jernhusen som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter längs den Svenska järnvägen, bland annat Stockholms Centralstation och Stockholm Continental.