Fra ord til handling – Oslo Areal engasjerer fagfeller for å konkretisere strakstiltak

Feb 27, 2019 19:28 UTC

Oslo Areal invitererte 27. februar til gratis fagtreff. Arrangementet var fulltegnet med 55 påmeldte fra hele næringen. Et av områdene Oslo Areal fokuserer på gjennom blant annet dette fagmøteinitiativet, er strakstiltakene knyttet til å etterspørre og prioritere bygningsprodukter uten...