Nov 11, 2016 09:00 GMT

Svensk Markservice tar nu nästa steg i renodlingen av sin verksamhet för att hjälpa sina kunder att sköta, utveckla och anlägga utemiljöer. Detta genom att avyttra transportverksamheten som bedrivits inom ramen för dotterbolaget Vivaldi AB. Köpare är den tidigare grundaren och ägaren till...