Svensk Markservice förvärvar BDX verksamhet inom grönyteskötsel och stärker sin närvaro i Västerbotten