Press Releases

Dec 13, 2011 11:00 GMT Yubico Som framstående leverantör av enkla och säkra lösningar för identitetsskydd på Internet, hjälper svensk-amerikanska Yubico framgångsrikt webbplatser och publiceringsverktyg (Content Management Systems) med lösningar för ökad säkerhet. Frobbit! är en av flera europeiska tjänsteleverantörer som implementerat Yubicos innovativa autentiseringslösningar för säker login till bland annat Wordpress.