Events

Dec 17, 2014 15:29 GMT GATC Biotech

Time: Jan 09 00:00
Location: Paris, France

Dec 17, 2014 15:28 GMT GATC Biotech

Time: Jan 20 - Jan 22
Location: London, UK

Nov 13, 2014 13:24 GMT Diabetes Tools Sweden AB MVT 2015 ska ge inspiration och idéer till förändrade arbetssätt, visa goda exempel hur arbetet med välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen för individen med fokus på det egna boendet.

Time: Jan 21 - Jan 22
Location: Kistamässan, Torshamnsgatan 18A, Kista, Stockholm