Events

Nov 12, 2014 09:39 GMT Diabetes Tools Sweden AB Diabetes Tools is one of the exhibitors at the Nordic Mobile Healthcare Technology Congress 2014. An event where representatives from the health sector and governments come together to share experience and gain practical guidance on integrating the latest technologies into health and social care.

Time: Nov 26 - Nov 27
Location: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, Copenhagen, Denmark

Nov 13, 2014 13:24 GMT Diabetes Tools Sweden AB MVT 2015 ska ge inspiration och idéer till förändrade arbetssätt, visa goda exempel hur arbetet med välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen för individen med fokus på det egna boendet.

Time: Jan 21 - Jan 22
Location: Kistamässan, Torshamnsgatan 18A, Kista, Stockholm