Evrensel

Süryaniler Irak’ta özerk bölge istiyor

News   •   Nov 14, 2010 21:14 EET

Süryaniler Irak’ta özerk bölge istiyor

Son dönemlerde Irak’ta hiristiyan azınlıklara karşı tırmanışa geçen katliamlar Avrupa ülkelerinde yaşayan Asuri, Süryani ve Keldani örgütleri ve din adamlarını harekete geçirdi. Başta İsveç olmak üzere Avrupa’nın bazı ülkelerinde gösteriler örgütleyerek Süryaniler için özerk bölge oluşturulmasını talep ettiler.

ABD ve diğer emperyalist güçlerin Irak’ı işgal etmelerinin ardından Hiristiyan azınlıklara yönelik baskı ve katliamlar giderek arttı. Irak’ta yaşayan 2 milyona yakın Süryaninin yarısından fazlası Irak’ı terk etmek zorunda kaldı. Katliamının birinci derecede sorumluluğunu taşıyan ABD Irak’tan kaçanlara sınırlarını kapatırken Avrupa Ülkelerinin pek çoğu ülkelerine iltica eden Süryanileri sınır dışı etmeye başladı.

31 Ekim günü Bağdat’ta bir kiliseye karşı girişilen 52 kişinin ölümü ve 67 kişinin yaralanması ile sonuçlanan saldırı sayıları 80 bin civarında olan İsveç’te yaşayan Süryaniler sert tepki gösterdiler. Ortak bildiriler yayınlayarak Süryanilerin can güvenliklerinin sağlanması için Birleşmiş Milletler’in özerk bölge oluşturmasını talep ettiler.

İlk gösteri 11 Kasım günü Stockholm’un Sergel Meydanında yapıldı. Alana öldürülenlerin resimlerinin bulunduğu tabutlar yerleştiren göstericiler katliamı protesto eden pankratlar taşıdılar ve halkı bilgilendirmek için bildiriler dağıttılar. Meydanın mumlarla donaltan göstericiler katledilenleri anmak için de bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Hafta sonu da Irak’ta Hiristiyan azınlıklara yönelik baskı ve katliamları protesto etmek amacıyla İsveç’in dört ilinde gösteriler yapıldı. Meydan ve sokaklara çıkan ve çoğunluğunu Süryanilerin oluşturduğu binlerce kişi Birleşmiş Milletler’e  Hıristiyanların can güvenliklerinin sağlanması için özerk bölge oluşturulması çağrısında bulundular.

Göteborg ilinde 13 Kasım saat 13.00 sularında Göta Meydanında başladı ve katledilenleri anmak için kilisede yapılan törenle son buldu. 1 500 civarında kişinin katıldığı gösteriye Hıristiyan Demokrat ve Sol Parti milletvekilleri de katılarak destek verdiler.   Gevle’de yapılan gösteriye 1 500, Jönköping’indekine de 1200 kişi katıldı.

Stockholm’deki gösteri Pazar günü saat 13.00 sularında parlamento binasının önündeki meydanda başladı. Ellerinde Hiristiyan azınlıklara yönelik baskı ve katliamları protesto eden pankratlar taşıyan 3 bini aşkın gösterici meydanda yapılan konuşmaların ardından “Kralın Bahçesi” olarak adlandırılan alana doğru yürüyüşe geçtiler. Konuşmacılar hem Irak hem de işgalci ülkelere sert eleştiriler yönelttiler. Stockholm Asuri Kilisesi papazı Nilos Paulos ABD’nin Irak’ı işgal etmesinden en fazla Hıristiyanların zarar gördüklerini, baskı, saldırı ve katliamdan kurtulmak için yüzbinlerce Süryani ve Asuri’nin topraklarını terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.  Başlangıçta halkın ABD ve diğer işgalci güçleri “Barış meleği” sandığını belirten Paulos ABD’nin “ölüm meleği” olduğunun aradan çok geçmeden anlaşildığını söyledi.  Irak’taki yıkım, baskı ve katliamların başsorumlusunun ABD olduğunu vurgulayan Paulos Irak’tan kaçarak batılı ülkelere sığınan azınlıkları sınırdışı eden Avrupa Birliği ülkelerine de sert eleştiriler yöneltti.

Gösteriyi örgütleyen Asuri, Süryani ve Keldani örgütleri ve kiliseleri ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinden dört talepte bulunuyorlar. Öncelikle Hıristiyanlara yönelik katliamların durdurulmasını, Irak’ta yaşam güvencelerinin sağlanmasını istiyorlar. Irak’tan kaçanların Avrupa ülkeleri tarafından mülteci olarak kabul edimesini ve Irak’ta Asuri, Suryani, Keldani ve diğer Hıristiyan azınlıklar için özerk bir bölge oluşturulmasını talep ediyorlar.

 

Murat Kuseyri/Stockholm