Evrensel

Sverige bjöd in israelsk krigsförbrytare Mofaz

News   •   Nov 06, 2010 02:30 EET

Sverige bjöd in israelsk krigsförbrytare

Den 2 oktober hölls ett seminarium i Utrikespolitiska Institutet i Stockholm på temat ”möjliga vägar till fred” Huvudtalare var Shaul Mofaz som var överbefälhavare för den israelska armen 1998-2002 försvarsminister invasionen av Västbanken. Under Mofaz ledning dödade israelska armen hundratal s och skadade tusentals palestiner. Amnesty och andra människorättsorganisationer pekade ut honom som högsta ansvarig för alla övergrepp som begicks på Västbanken 2002.

UD har inte bjudit in någon palestiner att delta i seminarium. Däremot Palmecentrets chef deltog och diskuterade fred med en krigsförbrytare som har mycket blod på händerna. Inbjudan av Mofaz väckte starka reaktioner. Dror Feiler som ordförande för Israelisk Palestinsk Fred och Anna Wester som förbundssekreterare Palestinagruppen Sverige kritiserade UI hård i en artikel som publicerades i Aftonbladet. De menade att Mofaz var en krigsförbrytare som måste skickas till Haag.

Det var 50-tals människor stod utanför Utrikespolitiska Institutet och protesterade med plakater och palestinska flaggor. Det var stor säkerhetspådrag. De som bara anmälde sig innan fick komma in. De det kostade 150 kron för att lyssna en krigsförbrytare. Men han inte kunde komma undan i seminarium. När han började tala vecklade en grupp ungdomar ut en banderoll med texten ”Krigsförbrytare till Haag”.

Murat Kuseyri