Evrensel

İsveç Kürt Konseyi 18. kongresini yaptı

Press release   •   May 16, 2012 18:07 EEST


İsveç’te Kürt derneklerini bir araya getiren İsveç Kürt Konseyi 18. kongresini 13 Mayıs Pazar günü Stockholm’de gerçekleştirdi. Stockholm Kürt Kültür Derneği’nin lokalinde yapılan kongreye Söderhamn, Göteborg, Helsinborg, Gävle, Uppsala ve Stockholm’deki dernekleri temsil eden 60 civarında delege katıldı.

Kongreyi yönetmesi için Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu (Kon-Kurd) Başkan Yardımcısı Yılmaz Orkan Divan Başkanlığına seçildi.

Orkan Türkiye ve Orta-Doğu’daki son gelişmeleri değerlendirdikten sonra delegeleri Kon-Kurd’un Avrupa’daki çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Türkiye’de Kürt Halkı üzerindeki baskı ve saldırıların yoğunlaştığını, öğrenci, akademisyen ve avukatlara yönelik toplu tutuklamaların hız kazandığını belirterek AKP İktidarının Kürt Halkının taleplerini kriminalize etme çabalarına izin vermeyeceklerini söyledi. Abdullah Öcalan üzerinde 10 aydan beri tecrit uygulandığını da dikkat çeken Orkan tecride karşı Avrupa’da sürdürülen mücadelenin yükseltilmesinin önemini vurguladıktan sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: “AKP İktidarı demokrasiyi savunan Kürt ve Türk tüm örgütlenmelere karşı saldırıya geçti. AKP faşizme ve diktatörlüğe doğru gidiyor. İktidarı perçinlemek için önüne engel olarak gördüğü herkese yöneliyor. AKP kendisine muhalefet yapacak tüm güçleri ortadan kaldırmayı, asıl olarak da Kürtlerin Demokratik Özerklik taleplerini bastırmayı amaçlıyor.” 

Orkan gündemde olan bir başka soruna, Kürt Ulusal Konferansına da değindi. Avrupa ve Kürdistan’ın dört parçasındaki Kürt örgüt ve kurumlarının katılacakları konferansın Kürtlerin birliklerinin sağlanmasına katkıda bulunacağına olan inancını dile getirdi.  Konferansta Kürtlerin asgari istem ve taleplerinin tartışılarak karar altına alınmasının, parçalar arasında Kürtlerin genel çıkarları gözetilerek bir konsensüs sağlanması  gerektiğini ifade etti.

İsveç Kürt Konseyi Başkanı Ayşe Göktepe son bir yıl içinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri delegelere aktardıktan sonra çalışma raporu ve mali rapor okundu.

Söz alan delegeler geçmiş dönemde olumlu pek çok çalışma yapıldığını vurgulamakla beraber Türkiye ve Kürdistan’da Kürt halkına yönelen saldırıların arttığına dikkat çektiler ve bu durumun Konseye daha fazla sorumluluk yüklediğini dile getirdiler. Bu nedenle de kollektif çalışmanın tam olarak hayata geçirilmesi ve Konsey yönetiminin güçlendirilmesinin önemine değindiler. Önümüzdeki dönemde Konsey’in bünyesinde dil ve kültür, dış ilişkiler, örgütlenme ile basın ve enformasyon komisyonlarının oluşturulması kararlaştırıldı. Dernek Başkanlarının ve Denetim Kurulu Üyelerinin de seçilecek yeni yönetimle birlikte toplantılar yapıp alınacak kararlara ve faaliyetlere ortak olması gerektiği  belirtildi.

Çalışma ve mali raporun onaylanmasının ardından seçimlere geçildi. 7 asil ve 3 yedek üyeden oluşan yeni yönetim seçildi. Teker teker söz alan Yönetim Kurulu Üyeleri  kendilerini tanıttıktan sonra yapmayı düşündükleri çalışmalar hakkında delegeleri bilgilendirdiler.