Mobile Loyalty

beQuoted: Mobile Loyalty tar ytterligare avtal på riksplanet

News   •   Jun 19, 2013 10:15 BST

beQuoted Nyhetsbrev, 18 juni 2013.

Mobile Loyalty tar ytterligare avtal på riksplanet

MOBILE LOYALTY Mobile Loyalty har tecknat avtal med Riksmedia kring annonslösningen ADONnews. Avtalet kommer bara månader efter lanseringen av ADONcity tillsammans med TV4-gruppen. beQuoted har talat med vd Nicklas Gerhardsson och medgrundaren Sterner de la Mau.

Avtal med Riksmedia

Mobile Loyalty har skrivit avtal med Riksmedia för att i år lansera vad man hoppas ska bli landets största mobila annonsnätverk. Parallellt tar reklamkoncernen fram en nyhetsapp med nyheter och annonser för de tidningar som är Riksmedias uppdragsgivare.

Det handlar om 108 tidningar som når tre miljoner kontakter i veckan. Mobile Loyalty har sedan tidigare ett liknande avtal med Gota Media-koncernen som resulterat i appar för bland annat Kristianstadsbladet och Ystads Allehanda.

- Sedan avtalet med Skånetidningarna har vi uppdaterat vår tekniska plattform och kortat ledtiderna avsevärt. Idag kan vi starta upp en ny tidning på en vecka, berättar Nicklas Gerhardsson.

ADONcity fortsätter växa

Avtalet med Riksmedia kommer några månader efter att ADONcity lanserats tillsammans med TV4-gruppen. Det handlar om en GPS-kopplad reklamapp som bland annat ger användaren erbjudanden baserade på var han eller hon befinner sig. Nicklas Gerhardsson förklarar:

-ADONcity är egentligen två saker, dels en för konsumenterna gratis söktjänst inom shopping, dels en tjänst där annonsörer kan öppna egna kanaler och bygga communities. Den senare kräver abonnemang men ger samtidigt annonsören fritt spelrum att utforma kampanjer och undersökningar.

ADONcity ska nå rikstäckning inom 3 - 4 månader

Samarbetet med TV4 innebär gemensam marknadsföring av ADONcity. Ett tiotal områden täcks i dagsläget, däribland storstadsområdena. Appen har laddats ned 22.000 gånger. Målsättningen är att nå rikstäckning inom 3 - 4 månader.

- Det handlar både om geografisk spridning och antalet användare. Vi rullar ut det område för område och vi har en strategi för hur vi öppnar upp ett nytt geografiskt område. I grunden handlar det om att bygga räckvidd och lokal närvaro över landet.

- Om man tittar på mobil marknadsföring idag är den i huvudsak genererad genom banners som dyker upp i olika tjänster i mobilen. Men tittar man på var tillväxten kommer de närmaste åren så är det lokal marknadsföring. Det handlar om reklam på gatunivå, att placera annonser i ett specifikt område eller i en tydligt utmejslad grupp, inflikar Sterner de la Mau för att betona vikten av lokal förankring.

Abonnemangen har börjat ge intäkter

Vid första kvartalets utgång hade bolaget tecknat abonnemang med 200 butiker och restauranger på ADONcity. Bolaget redovisar dock inte omsättning per affärsområde varför kvartalsrapporten inte ger den faktiska utvecklingen för annonsplattformen eller det tidigare avtalet med Gota Media-koncernen.

Sterner de la Mau bekräftar emellertid att betalningar från abonnemangstecknarna har börjat rulla in till Mobile Loyalty. Abonnemangen tecknas på tolvmånadersbasis och intäktsförs över avtalsperioden.

Viss omsättningstillväxt

Koncernens nettoomsättning i årets första kvartal ökade jämfört med första kvartalet 2012. Det ska då påpekas att fjolårsförvärvet Scandvision ingick i jämförelsetalen från och med mars 2012.

Scandvision omsatte 40 miljoner kronor under 2011, ned från 45 miljoner kronor 2010. Några indikationer på utvecklingen i reklambyrån ger inte Mobile Loyalty men mot bakgrund av att koncernen omsatte 27 miljoner kronor under fjolåret förefaller reklambyrån att fortsätta tappa omsättning.

- Vi har aktivt dragit ned på omsättningen och genomfört en kompetensväxling i verksamheten, där vi växlat produktion mot försäljning, säger Sterner de la Mau. Förklaringen är strategisk, dvs att vi ser tillväxten komma på mobil marknadsföring, inte i traditionell byråverksamhet.

Mobile Loyaltys siffror för det första kvartalet 2013 i sammandrag (belopp i euro | belopp i kronor):

  • Omsättning: 0,67 Meur | 5,72 Mkr (0,43 Meur | 3,71 Mkr)
  • Rörelseresultat: -0,90 Meur | -7,62 Mkr (-0,51 Meur | -4,34 Mkr)
  • Resultat efter finansnetto: -0,91 Meur | -7,72 Mkr (-0,93 Meur | 7,89 Mkr)
  • Resultat per aktie: -0,01 eur | -0,08 kr (-0,02 eur | -0,17 kr)

Rörelsekostnaderna ligger kvar på en relativt jämn nivå, närmare 1,5 miljoner euro (motsvarande 12,7 miljoner kronor) för första kvartalet. På de nivån måste bolaget lyfta omsättningen närmare 150 procent enbart för att nå ett positivt rörelseresultat.

Hur långt fram i framtiden svarta siffror ligger vill vare sig Nicklas Gerhardsson eller Sterner de la Mau sia om men de understryker att bolaget arbetar med lönsamheten.

Flera kapitalanskaffningar till teckningspremier

Bolaget har tvingats söka nytt kapital vid flera tillfällen det senaste året. Sammantaget handlade det om 3,3 miljoner euro under fjolåret och ytterligare 0,9 miljoner euro (motsvarande 27,9 respektive 7,6 miljoner kronor) under första kvartalet i år.

Väl värt att notera är att bolaget, trots en pressad aktiekurs, lyckats attrahera nya pengar till bra villkor. Teckningskursen i den riktade nyemission som genomfördes under första kvartalet låg närmare 130 procent över aktuell kurs på AktieTorget vid emissionstillfället.

Fortsatt fokus på mobil marknadsföring

Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM:s prognos för 2013 bekräftar den utveckling med ökade investeringar i framförallt mobil reklam som Mobile Loyalty målar upp.

Några finansiella mål för 2013 har inte kommunicerats men bolagets fortsatta fokus ligger alltså på Mobile Loyaltys plattformar för mobilmarknadsföring. Årets mål är att bygga täckning och tills vidare får marknaden vänta på att expansionen och ingångna avtal ger avtryck i bolagets resultaträkning.

Johan Nygren

johan.nygren@beQuoted.com