Treated.com Sverige

Vilka är fördelarna med Cialis?

Nyhet   •   Nov 29, 2016 11:38 GMT

Hur länge är Cialis aktivt?

Cialis kallas ibland för “helgpiller” eller “helgpillret” - detta då en tablett håller sig aktiv i kroppen i upp till ett och ett halvt dygn.

Om du till exempel tar din dos fredag kväll kan läkemedlet fortfarande vara aktivt i din kropp hela vägen till söndag morgon. Men, i motsats till vad många tror, betyder inte detta att du kommer att ha en erektion under hela denna period. Med Cialis kan du få en erektion styv och ihärdig nog för penetrerande samlag under förutsättning att du är sexuellt stimulerad. Andra orala potensmedel brukar hålla sig aktiva mellan fyra och sex timmar. Topiska behandlingar och varianter som proteser och stavar kan vara verksamma i ungefär två timmar.

»Läs mer om hur kirurgi, proteser och stavar kan behandla impotens

Spontanitet

En annan uppenbar fördel med Cialis, och framförallt med Cialis Daily, är möjligheten till spontanitet. Då det endast tar cirka 30-60 minuter för läkemedlet att börja verka behöver användaren inte avbryta förspelet för att ta en dos, eller applicera en topisk kräm, utan de är “redo att köra”.

Cialis Daily är utformad så att du tar tabletten varje dag. Du behöver alltså inte ens vänta mellan en halvtimme eller en timme för att vara redo för samlag, utan läkemedlet kommer stanna aktivt i din kropp dygnet runt. Cialis Daily är perfekt för dig som planerar på att ha samlag tre gånger eller mer under en vecka. Då Cialis Daily inte behöver tas vid behov, anses det av många vara det närmsta en kan komma till en “omedelbart verkande behandling”.

För vissa kan det vara jobbigt att ta en tablett varje dag, medan andra föredrar det just för att det inte upplevs vara störande - det är högst individuellt naturligtvis.

Cialis och effektivitet

Cialis levererar kraftigt i jämförelse med sina konkurrenter[1] i vad det gäller effektivitet. Det finns två doser tillgängliga, Cialis 10 mg och Cialis 20 mg samt två doser av Cialis Daily tillgängliga; 2.5 mg respektive 5 mg. Som du kanske misstänker presterar de olika dosnivåerna lite olika bra i kliniska undersökningar.

  • Cialis 10 mg och Cialis 20 mg levererade erektioner styva nog för penetrerande vaginalt sex i 73 %respektive 81 % av fallen.
  • Styrkorna ovan levererade även erektioner ihärdiga nog för ett komplett samlag i 59 % och 71 % av fallen.
  • Cialis on demand har alltså en effektivitetsgrad som är jämförbar med sildenafil, som kanske är det mest etablerade potensmedlet och återfinns i bl.a. Viagra.

Lättanvändlighet

I jämförelse med alprostadil, en injicerbar potensbehandling, har tadalafil som tas oralt levererat något mindre bra i kliniska studier. Alprostadil i injektionsform har ungefärligen en 90-procentig effektivitetsgrad. Dock är det viktigt att komma ihåg att Cialis är mycket enklare att ta - och tabletten behöver endast tas en gång för att åtnjuta 36 timmars potens.

Sannolikhet att drabbas av biverkningar

Tadalafil har visat sig vara en mer selektiv enzymhämmare än dess samtida konkurrenter. Sildenafil och vadenafil har även dessa visat sig kunna hämma PDE6, som är ett enzym som återfinns i ögat, samt PDE1 som finns i hjärnan och hjärtat.

Tadalafil hämmar även dessa enzymer, men inte till samma utsträckning. Det tros att tadalafil är mindre benägen att orsaka biverkningar som synproblem, vasodilation och takykardi.

»Här kan du läsa mer om Cialis och biverkningar.

Läs mer om Cialis: ÖversiktVanliga frågor