AURA COMMUNITIES LIMITED

Fortsatta oegentligheter vid upphandlingar får ACL att lämna Västerås

Press Release   •   Jan 23, 2017 11:55 GMT

Aura Communities, ett internationellt fastighetsutvecklingsföretag, har idag den 23 januari 2017, bekräftat att de med omedelbar verkan har dragit sig ur alla pågående upphandlingar med Västerås Stad i Sverige.

Beslutet följer efter en ny markförsäljning av Västerås Stad, under vilken Fastighetskontoret aktivt förvägrade kommunens kassa 1,46 miljoner kronor. Vid markförsäljningen bröt Västerås Stad mot de gemensamma EU-reglerna om olagligt statligt stöd och uppvisade även bristande transparens och agerade därmed även i strid mot de lokala skattebetalarnas intressen.

"Vi har inte längre förtroende för att Västerås Stad kommer att genomföra någon försäljning av fastigheter på ett rättvist och opartiskt sätt", säger Paul Jones, projektledare på Aura Communities huvudkontor i London.

Rättsliga åtgärder mot Västerås Stad pågår.

Aura Communities Limited, ACL, är ett internationellt fastighetsutvecklingsföretag. Vår affärsidé är att skapa framtidens bostäder som använder den senaste tekniken och tar större hänsyn till såväl vår natur och miljö, som människors behov av gemenskap, trygghet, lek och lärande.