Education Finder Sweden AB

Itä Suomen Yliopisto Joensuusta tarjoaa suomenkielisen opettajakoulutuksen Ruotsille

Press Release   •   Nov 28, 2011 15:14 GMT

Esko Melakari ja Marja-Riitta Ritanoro

Itä Suomen Yliopisto Joensuusta tarjoaa  suomenkielisen opettajakoulutuksen  Ruotsille


ItäSuomen yliopiston Joensuun opettajakoulutuslaitos on valmis aloittamaan syksyllä 2012 opettajakoulutuksen verkkoympäristössä.
Nyt tarjottavana oleva opettajakoulutus kohdistuu suomenkieliselle vähemmistölle Ruotsissa. Verkkoympäristön  työkaluina  ovat esimerkiksi Moodle Wiki  ja OPIT.
MKFC  Stockholms Folkhögskola  ( MKFC ) on Joensuun Yliopiston yhteistyökumppani Ruotsissa.
MKFC on tarjonnut kansainvälisesti opettajakoulutusta  kehitysmaille verkossa usemman vuoden ja koulun kaikki opetus on ollut  saavutettavissa kaikkialla, aina,  yli kymmenen vuotta.
Parhaillaan MKFC vetää  Joensuun Yliopiston kanssa Rwandassa  koulutusta opettajakouluttajille.

Yliopisto jätti hakemuksen englannin kielellä aloitettavasta koulutuksesta opetusministeriölle lokakuussa.

EducationFinder has evidence of learning successes from 15 years of eLearning practice. eLearning has made it possible for everyone to take part in quality education wherever they live and whenever they want to. EF has been a pioneer in developing and practicing distance education and received the in 2008 Boldic Award for our implementation of eLearning methods.

The basis of the success has been: governmental support, approval and appreciation from the management of the schools and committed teachers.