Skip to main content

Tafarn y Fic – calon cymuned! #GoFullCircle #cefnogircyfan

Blog post   •   Dec 11, 2013 08:45 GMT

Diolch i Osian Gwyn Elis o Dafarn y Fic, sydd wedi’i lleoli ar Benrhyn Llyn yng Ngwynedd. Mae’n swnio’n rhaglen lawn o weithgareddau ar gyfer y bobl sy’n yfed yn y dafarn gymunedol hon.

Eleni mae Tafarn y Fic, Llithfaen yn dathlu chwarter canrif o fodolaeth fel tafarn gymunedol gydweithredol, bellach yr hynaf yn Ewrop – tipyn o gamp i dafarn wledig ym Mhen Llyn.

Wrth gwrs mae'r Fic yn gweithio'n galed i gynnig mwy na gwasanaeth tafarn yn unig. Y bwriad eleni yw defnyddio'r ystafell gefn i gynnal parti Nadolig plant y pentref am y tro cyntaf. Er hynny, nid syniad newydd yw cynnal parti plant, pentref Llithfaen. Yn wir mae parti plant y pentref wedi bod yn draddodiad blynyddol ers y 50au. Ni fu parti'n ystod y blynyddoedd diwethaf felly mae’r Fic am ail gydio yn yr arferiad. Dyma esiampl o’r Fic yn barod i arallgyfeirio ac i rhoi hwb i'r gymuned.

Un o brif fanteision Y Fic yw ei bod cynnig adloniant a gweithgareddau cymdeithasol yn rhad ac am ddim i’r gymuned gyfan.

Y Nadolig yma bydd Cwis Nadolig Y Fic yn cael ei gynnal ar y 12fed o Ragfyr – dewch draw er mwyn crafu pen ac edrych yn ol ar 2013. Bydd noson garolau ar gyfer y teulu oll ar y 23 o Rhagfyr dan ofal Seimon Menai ac Anne Hafod. P'nawn San Steffan bydd y Moniars yn barod i’ch diddanu a cherddoriaeth bywiog! Cawn gwmni Geraint Lovegreen a’r Enw Da ar nos Sadwrn 28 – hen ffefryn! Wrth gwrs, er mwyn gorffen y flwyddyn mewn steil bydd ‘house band’ Y Fic – Cowbois Rhos Botwnnog yn cyflwyno caneuon o’r 80au nos Galan – dewch draw yn eich gwisg ffansi o’r 80au!

Tafarn y Fic – calon cymuned!

(Am rhagor o wybodaeth www.tafarnyfic.com neu cysylltwch â swyddfa@tafarnyfic.com )Comments (0)

Add comment

Comment