Skip to main content

Vintage Mary Dei #cefnogircyfan

Blog post   •   Dec 22, 2013 10:00 GMT

Dyma’r blog diweddaraf gennym sy’n rhan o ymgyrch ‘Cefnogi’r Cyfan’ y Gaeaf, sy’n hyrwyddo rôl – ac yn annog pobl i gefnogi – mentrau cymdeithasol, mentrau cydweithredol a sefydliadau cymunedol eraill Cymru yn y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig.

Mae Vintage MaryDei, sydd newydd ddathlu ei hail ben-blwydd, yn fenter gymdeithasol yng Ngogledd Cymru sy’n amlygu rôl gofalwyr trwy fyd dillad vintage.

Sefydlwyd y busnes gan ddwy chwaer, Nerys Ann Roberts a Mair Jones, er mwyn cefnogi gofalwyr yn ardal Ddinbych er cof am eu rhieni Mary a Dei Jones. Gofalodd y chwiorydd am eu rhieni am sawl blwyddyn – roedd eu mam yn dioddef o ddementia fasgwlar a chafodd eu tad ei anablu gan gwymp. Yn y cyfnod hwn daethant i gysylltiad â nifer fawr o ofalwyr oedd yn gofalu am eu hanwyliaid gyda chymaint o benderfynoldeb ac yn aml ychydig o gefnogaeth.

O’r profiad hwn y daeth y cymhelliant ar gyfer Vintage MaryDei. Eu prif hwb yw’r siop dillad vintage yn Sgwâr y Neuadd yn Ninbych. Maent hefyd yn gweithredu siop ar-lein trwy’u gwefan – www.marydei.com. Mae’r busnes yn casglu dillad o bob math ac yn trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau cymunedol, gan gynnwys sioeau ffasiwn, gigs ac amryw weithdai, er mwyn codi ymwybyddiaeth o’u nodau ac i godi arian.

Dywedodd Mair wrthym eu bod wedi profi datblygiadau diddorol ers sefydlu’r busnes: “Rydym yn cwrdd yn gynyddol â gofalwyr ac yn gwrando arnynt. Wrth i ni ddatblygu ein busnes byddwn yn dechrau darparu’r math o wasanaethau maent yn dweud y mae’u hangen arnynt. Yn y cyfamser rydym yn darparu clust i wrando’n sensitif ac yn eu cyfeirio at y ffynonellau cefnogaeth sydd ar gael.

“Pan oeddem yn ofalwyr, cawsom ychydig iawn o gyfle i rannu’r pwysau a’r straen. Mae Vintage MaryDei yn benderfynol o greu lle i allu gwrando ar ofalwyr a’u hysbysu, a darparu hafan i gael amser hwyl a chreadigol am ychydig oriau.”

Mae Mair yn parhau, “Roedd sefydlu busnes yn ystod un o’r dirwasgiadau gwaethaf ers y 1930au ac mewn cyfnod pan oedd busnesau’r stryd fawr yn cael eu cywasgu o bob cyfeiriad yn naid ffydd feiddgar iawn! Eto, roedd bwriad gennym a phwrpas tanbaid i geisio mewn unrhyw ffordd fach i estyn allan i ofalwyr yn ein tref. I lawer, mae’r sefyllfa hon yn fwy amlwg eto adeg y Nadolig. Gall cyfnod yr ŵyl fod yn ddigon heriol ar ei orau, ond mae hyd yn oed yn fwy felly pan rydych yn gofalu am eich anwyliaid”.

Mae’r sefydliad yn y blog hwn yn un o nifer y gallwch eu cefnogi. Mae llawer rhagor ar gael yn ein cyfeiriadur Cefnogi’r Cyfan. Nadolig Llawen a ‘phrynwch yn gymdeithasol’.


Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy