Silobreaker

Analys av partiernas budskap i medier från Omvärlds- och sökteknologiföretaget Silobreaker

Press Release   •   Sep 10, 2010 04:44 EDT

Vilka ämnen och nyckelord kommer fram i medier när det skrivs om våra politiska partier? Omvärlds- och sökteknologiföretaget Silobreaker har genomfört en kvantitativ textmining-analys på den senaste månadens nyhetsmedier.

Många har en klar uppfattning om vad som är respektive politiskt partis huvudbudskap men vad är det egentligen medier tar upp i samband med de artiklar som skrivs om de politiska partierna? Omvärlds- och sökteknologiföretaget Silobreaker har genomfört en kvantitativ textmining-analys på den senaste månadens nyhetsmedier kring vilka nyckelord och ämnen som omnämns i samband med de politiska partierna. Mätning gjordes under perioden 2010-08-12 till 2010-09-10. De nyckelord som är mest frekvent förekommande är sorterade i storleksområde, d.v.s. det nyckelord som är först är mest omnämnt i artiklar som handlar om de politiska partierna. Sökmotor och källa är www.silobreaker.se. Grunddata är digital publicerade artiklar från rikspress, lokalpress, fackpress, branschpress samt nyhetsportaler i Sverige.

I tabellen ovan är nyckelorden är sorterade i frekvensordning. Bland alla nyhetsartiklar där något av ovanstående politiskt parti nämns så är det nyckelordet skatter som främst har ingått i artiklarna följt av välfärd och miljö. Inom respektive stapel ser vi andelen av nyckelordet som kopplas till respektive parti. Analysen ger en indikation över valets viktigaste och mest diskuterade frågor.

Nyckelord i media fördelat per parti.

Om vi ser på varje parti för sig och de artiklar där respektive parti ingår är följande nyckelord mest frekvent omnämnda. Nyckelorden per parti är sorterat i frekvensordning.

För tabeller av listade nyckelord i textmininganalys, se bifogat word-dokument.


Är du nyfiken hur medieandelen fördelas på andra områden och nyckelord, gör din egen analys kostnadsfritt på www.silobreaker.se.

För mer information, pressbilder eller tillgång till analysdata, var god kontakta Silobreaker.

Anders Kasberg, Affärschef Norden. tel 0703-774107, anders.kasberg@silobreaker.com

Om Silobreaker

Silobreaker grundades 2005 och har kunder bland myndigheter, företag och privatpersoner över hela världen. Huvudkontoret finns i London men teknikutveckling sker i Stockholm. Genom att kombinera sina sök- och analysteknologier med nyhetsinnehåll från cirka +30,000 nyhets, forskning, bloggar och multimediekällor, skapar Silobreaker nästa generations system för medieanalys och omvärldsbevakning. Den visuella presentation av sökresultat visar inte bara vilka artiklar, bloggar eller videos som innehåller ett sökord utan skapar automatiskt nätverk, trendgrafer, listor på mest förekommande personer, företag och händelser kopplat till sökningen.

Silobreaker driver den kostnadsfria nyhetssök och analystjänsten www.silobreaker.se samt erbjuder företagslösningar inom omvärlds- och mediebevakning och analys.