Nobel Media AB

CEO for Nobel Media resigns

Press Release   •   Aug 16, 2012 07:00 EDT

Camilla Hyltén-Cavallius, CEO for Nobel Media AB, the company managing media rights for the Nobel Prize, has resigned, after 8 years.

 

Since 2004, Ms. Hyltén-Cavallius has led and developed the company’s programs and projects related to the Nobel Prize. Having achieved certain important goals for the company, she feels it is time to move on to other pursuits. She will remain as CEO until the end of 2012 when a new CEO is expected to be in place.

"Nobel Media's mission is to communicate the Nobel Laureates' stories and their prize awarded achievements in science, literature and peace, to a global audience. Together with talented colleagues, building the company from the start has been one of the most interesting and exciting experiences in my professional career. When reflecting upon the past years and working with the Nobel Prize, I will always remember it with pride and joy." says Camilla Hyltén-Cavallius.

 As the media company for the Nobel Prize working with digital and broadcast media, publishing and events, Nobel Media’s mission is to communicate the Nobel Prize awarded achievements and the Nobel Laureates’ stories to a global audience, inspiring engagement in Nobel related areas of science, literature and peace.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nobel Medias VD lämnar sin post

Camilla Hyltén-Cavallius, VD för Nobel Media AB, det företag som förvaltar medierättigheter för Nobelpriset, lämnar sin tjänst efter åtta år till följd av egna omprioriteringar.

Camilla Hyltén-Cavallius har lett och utvecklat bolagets verksamhet inom tv och digital media, förlagsverksamhet och evenemang sedan 2004 och uppnått flera av bolagets viktiga målsättningar. Hon kvarstår som VD till årsskiftet, då ny VD beräknas vara på plats.

Nobel Medias uppdrag handlar främst om att berätta om Nobelpristagarna och betydelsen av deras upptäckter inom vetenskap, kultur och fred för en global publik. Att tillsammans med duktiga medarbetare ha fått vara med och bygga den verksamheten från grunden, hör till det intressantaste och mest spännande i mitt yrkesliv. Jag kommer alltid att med stolthet och glädje se tillbaka på åren i Nobelprisets tjänst,” säger Camilla Hyltén-Cavallius.

Nobel Medias uppdrag är att långsiktigt värna Nobelprisets ställning genom att förvalta och utveckla medierelaterade rättigheter inom ramen för Nobelstiftelsens intressesfär, samt att sprida information om Nobelpriset och Nobelpristagarna globalt.  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Media Contact

Merci Olsson
Marketing and Communications Director

Tel: +(46) 738 52 35 95
E-mail: merci.olsson@nobelmedia.se

 

About Nobel Media AB

Nobel Media AB aims to spread knowledge and interest in the Nobel Prize awarded achievements to a global audience, through digital and broadcast media, publishing and events. Included in Nobel Media’s portfolio is Nobelprize.org, the official web site of the Nobel Prize, which currently receives over 45 million visitors. Production of official television programmes consists of The Nobel Prize Award Ceremonies in Stockholm and Oslo, The Nobel Banquet, Nobel Documentaries, Nobel Minds, Nobel Laureates and the Nobel Prize Concert. Through these programmes, over 250 million viewers are reached all over the world.

Please visit: http://www.nobelprize.org/,  @Nobelprize_org on Twitter, www.facebook.com/Nobelprize.org,   www.youtube.com/nobelprize   

Nobel Media®, Nobel Prize® and Nobelprize.org® are registered trademarks of the Nobel Foundation.

Disclaimer: Nobel Media AB is not directly or indirectly involved in the process of nominating or selecting Nobel Laureates. These procedures are strictly confidential and regulated by the Nobel Prize awarding institutions.