The Nobel Foundation

Leif Johansson Appointed as Chairman for the Newly Established Advisory Board of the Nobel Foundation

Press Release   •   Nov 18, 2011 08:02 EST

On Wednesday November 16, 2011, the Board of Directors of the Nobel Foundation decided to establish an International Advisory Board. Leif Johansson, former President and CEO of the Volvo Group and present Chairman of Ericsson, was appointed as its Chairman starting on the same day.

Alfred Nobel was a firm believer in the advancement of science and rationality. His interest in literature and philosophy is well documented, as well as his commitment to the cause of peace. His strong resistance to national boundaries and support of international cooperation was the root of the wording in his will that no consideration whatsoever was to be given to the nationality of the candidates for the Nobel Prize.

The purpose of the International Advisory Board of the Nobel Foundation is to contribute to the realisation of Alfred Nobel’s intentions and the promotion of his values to the global community. It is expected to help develop the activities conducted within the Nobel sphere and to provide guidance and support in financial matters. The Advisory Board will function in an advisory capacity to the Board of Directors of the Nobel Foundation.

The Advisory Board shall consist of outstanding individuals with experience in areas relevant to the future development of the Nobel organisations. Leif Johansson was elected the first chairman of the Advisory Board. The other members are expected to be appointed during 2012.

 Contact: Annika Pontikis, Public Relations Manager, the Nobel Foundation
E-mail: annika.pontikis@nobel.se, tel: +46 8 663 14 70, +46 70 454 76 72 fax: +46 8 660 38 47

© The Nobel Foundation 2011. Nobel Prize® and the Nobel Prize® medal design mark are registered trademarks of the Nobel Foundation.

---------------------------------------------------------------------

Leif Johansson ordförande i Nobelstiftelsens nyetablerade Advisory Board

Nobelstiftelsens styrelse fattade onsdagen den 16 november 2011 beslutet att inrätta en International Advisory Board. Leif Johansson, tidigare VD och koncernchef för Volvokoncernen och nuvarande ordförande i Ericsson, utsågs samma dag till dess ordförande.

Alfred Nobel hade en orubblig tro på vikten av vetenskap, kunskap och humanism för att förbättra mänsklighetens villkor. Hans intresse för litteratur och filosofi är väl dokumenterat, liksom hans engagemang för fred. Hans starka motstånd mot nationalism och inskränkthet, liksom hans stöd för internationella samarbeten, speglas i den formulering i hans testamente där han slår fast att ingen hänsyn ska tas till nationaliteten hos de som tilldelas Nobelpriset.

Syftet med Nobelstiftelsens International Advisory Board är att bidra till förverkligandet av Alfred Nobels intentioner och främjandet av hans värderingar i ett globalt samhälle. Advisory Board förväntas bidra till att utveckla verksamheten som bedrivs inom Nobelsfären och ge vägledning och stöd i finansiella frågor. Dess funktion kommer att vara rådgivande i förhållande till Nobelstiftelsens styrelse.

Advisory Board ska bestå av framstående personer med erfarenhet inom områden som är relevanta för den framtida utvecklingen av organisationerna inom Nobelsfären. Leif Johansson valdes den 16 november till första ordförande för denna International Advisory Board. Under det kommande året förväntas övriga ledamöter i styrelsen att utses.

The Nobel Foundation is a private institution established in 1900 based on the will of Alfred Nobel. The Foundation manages the assets made available through the will for the awarding of the Nobel Prize in Physics, Chemistry, Physiology or Medicine, Literature and Peace.