Silobreaker

Silobreaker lanserar ny "Software as a Service tjänst" – Silobreaker Premium

Press Release   •   Nov 23, 2010 05:39 EST

Silobreaker lanserar Silobreaker Premium, en ny abonnemangsbaserad onlinetjänst för företag och myndigheter som söker efter nya och mer effektiva sätt att söka, bevaka och analysera nyheter, inköpta rapporter, interna dokument och sociala medier.

I en tid av alltför mycket information, är inte utmaningen idag att hitta information utan att skapa relevanta och meningsfulla slutsatser så effektivt som möjligt.

Silobreaker Premium, ett integrerat sök-, bevaknings- och analysverktyg av olika informationskällor, inkluderar verktyg att arbeta och analysera information, inte enbart visa den i listform. Lägg upp intern information, inköpt omvärldsinformation och öppna källor, sida vid sida och analysera informationen med olika visualiseringsverktyg, som t ex ett relationsnätverk eller trendgraf.

Användare kan enkelt sätta upp olika bevakningssidor (dashboards) och dela dessa med kollegor, med egen layout, utan begräsningar på antalet sökkombinationer samt bevakningslistor. Användare kan skapa e-post larm för sina bevakningssidor med olika intervall och exportera information till andra program.

Grundinformationskällor i Silobreaker Premium är digital rikspress, lokalpress, fack- och branschpress samt sociala medier som bloggar och Twitter, Google Buzz och Facebook. Utöver svenska källor har användaren även tillgång till internationella nyhetskällor och sociala medier. Tillkommande källor, som inköpta analysrapporter, branschnyhetsbrev etc. väljer användaren själv vad som ska ingå.

"Det finns flera nyhetsbevakningstjänster på marknaden idag samt olika programvaror för sök- och  textmininglösningar men integrationsarbetet att kombinera dessa produkter till effektiva lösningar är ofta kostsamt för kunden - i form av tid, pengar och underhåll säger Silobreakers Affärschef Norden, Anders Kasberg. Silobreaker Premium möjliggör en kombination av informationsinsamling av öppna och inköpta prenumerationskällor med avancerade analyser och som en molntjänst kan tjänsten implementeras i en organisation med minimal ansträngning och till lägre kostnader."

För att se en demo: http://info.silobreaker.com/silobreaker-premium/view-a-demo-silobreaker-premium.

Silobreaker Premium är prissatt per individuell användare eller som en företagslicens. Kostnaden per licens är oberoende av antalet förfrågningar, bevakningsagenter, instrumentpaneler, bevakningslistor, rapporter, e-postmottagare av rapporter med mera. 

För mer information

Anders Kasberg, tel +0703-774107, e-post anders.kasberg@silobreaker.com

Om Silobreaker

Silobreaker grundades 2005 och har kunder bland myndigheter, företag och privatpersoner över hela världen. Huvudkontoret finns i London men teknikutveckling sker i Stockholm. Genom att kombinera sina sök- och analysteknologier med nyhetsinnehåll från cirka +35,000 nyhets, forskning, bloggar och multimediekällor, skapar Silobreaker nästa generations system för medieanalys och omvärldsbevakning. Den visuella presentation av sökresultat visar inte bara vilka artiklar, bloggar eller videos som innehåller ett sökord utan skapar automatiskt nätverk, trendgrafer, listor på mest förekommande personer, företag och händelser kopplat till sökningen.