Silobreaker

Silobreaker session speaker på Lucene Revolution 2010

Press Release   •   Oct 01, 2010 07:23 EDT

Lucene Revolution 2010 är den första nordamerikanska konferensen fokuserad på öppen källkod för sökteknologi. Silobreakers Director Mats Björe kommer att vara en session speaker på denna konferens som pågår 7-9 Oktober i Boston, USA. 

Silobreaker utvecklar sök- och omvärldsbevakningslösningar som i realtid analyserar nyhetsflöden och presenterar händelserna i ett sammanhang via grafiska resultat.

Silobreaker erbjuder en kostnadsfri nyhetssök och analystjänst för nyhetsintresserade som vill söka och förstå information på ett effektivare sätt än vad traditionella söktjänster har erbjudit hittills. 

Silobreaker säljer även företagsspecifika lösningar för beslutsstöd, mediebevakning, analys och omvärldsbevakning. Där kombineras de publika nyhetskällorna ofta med företagets interna strukturerade och ostrukturerade information och annan inköpt data, som patentdata, forskningsrapporter. Silobreaker är baserat på en idé från svenska utvecklare och all utveckling idag sker i Sverige.

- Det finns ett stort intresse för Silobreakers teknologi bland aktörer inom underrättelseverksamhet och omvärldsanalys. Att en företrädare för ett europeiskt företag blir inbjudan talare till detta amerikanska evenemang är ytterligare en bekräftelse på detta säger Anders Kasberg, Affärschef Norden Silobreaker.

För mer information

Anders Kasberg, , tel +46 703 774107, e-post anders.kasberg@silobreaker.com

Om Silobreaker

Silobreaker grundades 2005 och har kunder bland myndigheter, företag och privatpersoner över hela världen. Huvudkontoret finns i London men teknikutveckling sker i Stockholm. Genom att kombinera sina sök- och analysteknologier med nyhetsinnehåll från cirka +30,000 nyhets, forskning, bloggar och multimediekällor, skapar Silobreaker nästa generations system för medieanalys och omvärldsbevakning. Den visuella presentation av sökresultat visar inte bara vilka artiklar, bloggar eller videos som innehåller ett sökord utan skapar automatiskt nätverk, trendgrafer, listor på mest förekommande personer, företag och händelser kopplat till sökningen.