Alcosystems

Svenska Alcosystems lanserar iBAC - en trådlös alkoholmätare för smartphones

Press Release   •   Feb 16, 2011 09:02 EST

Svenska Alcosystems lanserar iBAC - en trådlös alkoholmätare för smartphones

Den trådlösa alkoholmätaren iBAC för smartphones blir nu tillgänglig på marknaden. Introduktionen sker i samband Mobile World Congress,
världens största mobilmässa i Barcelona med start den 14 februari.

iBAC är en svensk alkoholmätare för utandningsprov som genom minimal storlek, exakt mätresultat och en uppkopplingsmöjlighet mot större datasystem ger säkra, diskreta och kostnadseffektiva alkoholkontroller. Intresset för iBAC har varit stort under hela dess utvecklingsperiod och i samband med Mobile World Congress 2011 introduceras nu produkten på marknaden.  

Utandningsmätaren iBAC kan trådlöst kopplas upp mot smartphones, handdatorer och laptops som ger dess användare ett detaljerat mätresultat. Genom uppkopplingen kan även informationen för varje utandningstillfälle integreras i större datasystem. iBAC kan användas i alla sammanhang som av säkerhetsskäl eller personliga anledningar kräver en aktiv kontroll av alkoholkonsumtionen, exempelvis transportindustrin och rehabiliteringvården.

iBAC har ett pågående samarbete med Stockholms Läns Landsting för att framarbeta en effektivare beroendevård till en lägre kostnad. I dagsläget genomförs regelbundna alkotester med patienter som genomgår ett rehabiliteringsprogram. 

– Med iBAC kan kontroller ske i obegränsad mängd, på oregelbundna tider med en större kostnadseffektivitet. Genom mobiluppkopplingen och programvaran kan varje utandningstest även integreras och behandlas i vårdens egna datasystem, säger Miguel Arias, VD för iBAC Alcosystems.

Ett ytterligare pågående samarbete sker med det privata ambulansföretaget Samariten Ambulans AB som av säkerhetsskäl genomför alkoholkontroller av sina förare. Då traditionella alkohollås kan få tekniska fel som ofrivilligt förhindrar att ambulanserna kan starta har Samariten Ambulans valt iBAC för en ökad driftssäkerhet.

iBAC består av en diskret provtagningsenhet som mäter promillehalten i utandningsluften samt en programvara till mobiler och datorer som beräknar, analyserar och visualiserar mätresultatet. iBAC har även en webbportal för support, information, FAQ och mjukvaruuppdateringar.

För mer information kontakta:

Miguel Arias, VD iBAC Alcosystems
+46 73 324 61 21
miguel.arias@alcosystems.se 

We are providing Alcosystems iBAC solution on a global basis. Our solution is excellent to bundle with other mobile products such as mobile-handsets, operator service packages.