Wide Narrow

Wide narrow stärker upp inom informationsstrategi

Press release   •   Dec 13, 2012 09:00 CET

Alltfler företag och myndigheter upptäcker behovet av strukturerad omvärldsanalys. Efterfrågan på Wide narrows system och metod ökar därför. För att öka kapaciteten och kompetensen inom informationsstrategi rekryteras nu Jenny Dagermark och Gabriel Nylander.

 
Jenny Dagermark har arbetet inom såväl offentlig som privat sektor. Hon kommer närmast ifrån KPMG där hon arbetade som bibliotekarie. Jenny har lång och gedigen erfarenhet från omvärldsbevakning, informationssökning och databasutveckling. 

- Wide narrow är ett företag i tillväxt med stora ambitioner och ligger i informationshanteringens framkant. Att arbeta som informationsstrateg på Wide narrow är därför extra utmanande och spännande, säger Jenny Dagermark, informationsstrateg på Wide narrow.
 
Gabriel Nylander kommer närmast från Södra Latins gymnasium där han läst naturvetenskaplig linje. Gabriel skall främst arbeta med konfigurering och källhantering i systemstödet Perspective och ökar på så sätt Wide narrows kapacitet att driva fler implementeringar parallellt. 

- Med rekryteringarna av Jenny och Gabriel förstärker vi vår kompetens inom informationsstrategi. Vi ökar även vår kapaitet i genomförande och säkerställer att vi kan möta den ökade efterfrågan vi ser på marknaden, säger Daniel Petersson vd på Wide narrow. 

Informationsstrategi utgör tillsammans med konsultverksamhet och systemutveckling de tre delarna i Wide narrows erbjudande inom strukturerad omvärldsanalys. Inom informationsstrategi omsätts kundens behov av omvärldsinformation till relevanta informationsflöden.

Wide narrow Intelligence AB är specialister inom strukturerad omvärldsanalys. Med processen Wide narrow PERSPECTIVE erbjuder Wide narrow ett marknadsledande systemstöd och en välbeprövad metodik som förflyttar kundernas omvärldsanalys från externa konsulter till deras interna kompetens. Omvärldsanalysen presenteras i online producerade, visuellt attraktiva och faktabaserade beslutsunderlag. Wide narrow grundades 2005 och har kontor i Stockholm.

Följ oss på LinkedIn